Ολοκληρωμένο

Make Photoshop Tutorial Video

Ανατέθηκε στον:

dea7

Hi! I'm an architect and artist and I have 7 years of experience with Photoshop. I use it daily! I also do video editing so the task you are asking seems to fit me great. Have a great day!

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0

4 freelancers are bidding on average $26 for this job

$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
milindsrivastav4

I am interested if u want to hire me please let me know.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0