Ακυρώθηκε

Hire a Photoshop Designer

12 freelancers are bidding on average $301 for this job

widichamp

My name is Abdul Waheed. I am a professional photo editor and graphic designer. I have more than 9 years experience in Photoshop & Illustrator. I am expert in following skills: • Photo Editing • Background Remov Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
7.4
talukdermuhammad

Hi I've checked your project brief, unfortunately I didn't find any sample there. If you please send me few images to take a look that'll be great. So that I can make a quote and estimate a turn around time to complet Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(179 Αξιολογήσεις)
7.1
prodesigneer

"Hi, [login to view URL] Please check my some previous work. I have 5 years experience a local company & 4 years freelancer.com. I hope you will be happy to Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(222 Αξιολογήσεις)
6.2
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
6.6
parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outpu Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.8
shankardas184

Hello Dear, I am images editing Specialist. If you need good quality work and urgently complete this project when you can aware me for this project. I have checked your job description and I have confident to do all I Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.2
retheeshwork

Hi, I am Retheesh having more than 7+ yrs in Graphical design work experience. Please see my portfolio: [login to view URL] I will strive for 100% satisfaction from my client’s satisfaction Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.0
brainscanvas

Thank you for your job posting in our scope. I am at the initial stage on online but I am 5 years experienced in this field so I think I can do your job easily though I know every work in this creative field is challen Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
muhammadharoona

Respected Sir, We are highly intrested in your project. This is very easy job. We are the team of Graphic designers providing our best services from 15 years. You can check our sample work in the given link. If you hir Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
3.3
apmtc11

We are an in house team of PROFESSIONALS who always look to produce their best. Our goal is to provide effective web solutions that are focused on reducing your costs and adding to your bottom line. We have been provid Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
Dworld99

Dear sir, I am professional freelancer with 2 years of experience. I have reviewed your project and believe that I will meet and exceed your expectations on this project. My OFFERS: Immediate start, Unlimited design Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
aquadsoft20

Offshore/Onshore IT application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Website Developer,Android Developer,Software Developer,Graphic Designer, EComme Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DesignsGlobe

Hi! I have seen your project requirements you are in need of a designer. I am a professional graphic designer with creative multiple designing skills and with 3 years of experience in the relevant field.I am intereste Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0