Ολοκληρωμένο

Design ad to magazine

Design a graphical 1/2 page ad for a magazine to advertise our software product called "jv16 PowerTools 2008" Technical specs of the ads: 1/2 page vertical : h:280mm w: 100 mm 1/2 page horizontal : h:133mm w: 210 mm ( 3mm at all outside edges and the gutter) Stylewise, please use similar style as our current promotional graphics available for viewing at: [url removed, login to view] Do notice the 7 day deadline.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

4) All Adobe Photoshop PSD source file of the ad with all graphical elements in different layers.

## Platform

Adobe Photoshop

Ικανότητες: Photoshop

Περισσότερα: www graphical design com, web form elements psd, web design elements psd, web design by adobe photoshop, vertical web page design, to install adobe photoshop, promotional ad design, photoshop design source, photoshop design software, outside magazine, graphics magazine, graphics design magazine, form 210, different graphics in graphics design, design and technical graphics, Advertise design, adobe photoshop product, 7 elements of design, package design magazine, web design magazine, adobe photoshop do, adobe photoshop design, technical specs, psd to h, page ad

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 591 αξιολογήσεις ) Turku, Thailand

Ταυτότητα Εργασίας: #3892252

Ανατέθηκε στον:

deloreanvw

See private message.

$72.25 USD σε 7 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.2

19 freelancers are bidding on average $91 for this job

briliants

See private message.

$76.5 USD σε 7 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.0
tarana1

See private message.

$102 USD σε 7 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
5.6
bolbol

See private message.

$42.5 USD σε 7 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
5.5
aminass

See private message.

$212.5 USD σε 7 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.5
HiNeedz

See private message.

$34 USD σε 7 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
5.4
SvetaZ

See private message.

$68 USD σε 7 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
ellutza

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1
ritzdigitals

See private message.

$84.15 USD σε 7 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.2
extremusvw

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.8
technologybox

See private message.

$42.5 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
eightgr

See private message.

$233.75 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.2
24bits

See private message.

$42.5 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
weblazervw

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
NickSL

See private message.

$25.5 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
amirul27

See private message.

$49.3 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.5
aussiedavevw

See private message.

$82.45 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VSmartTech

See private message.

$255 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw6923985vw

See private message.

$42.5 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0