Ολοκληρωμένο

Alter some Images

Ανατέθηκε στον/στην:

sohelrana24

hello there, I have read your project description I can do your product white background easily I will make sample for you before award me you can check my reviews please give me a chance to prove my self Will wa Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
4.6

52 freelancers are bidding on average $22 for this job

talukdermuhammad

Hi I've checked your project brief, unfortunately I didn't find any sample there. If you please send me few images to take a look that'll be great. So that I can make a quote and estimate a turn around time to complet Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(185 Αξιολογήσεις)
7.1
isurusampath

I'm a skilled Graphic designer and I can do your 15 image edit perfectly. I can fulfill your project with an awesome interference and also with unlimited revisions. -------------------------[url removed, login to view] Περισσότερα

$69 USD σε 2 μέρες
(688 Αξιολογήσεις)
7.3
Arif4000

Expert here.I can make the background of your 15 product images white according to your [url removed, login to view] you hire me I can start work immediately .I will work until your final satisfaction. I am waiting for your respons Περισσότερα

$12 USD σε 0 μέρες
(517 Αξιολογήσεις)
6.6
muhmmad123

Hi, I have gone through your project details and I can assure you that I can deliver you the same as per your need. i will be glad to work with you. If you hire me I can start work immediately .i also give you Unlimite Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(373 Αξιολογήσεις)
6.4
safety90

Hello sir ! I understand your request . Please choose me and you will get satisfaction . We're here to help you to complete the best of your work with an affordable price . Client satisfaction is our priority

$15 USD σε 0 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
6.0
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(165 Αξιολογήσεις)
6.4
parul6789

Hey, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outp Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
5.8
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here [url removed, login to view] to see my previous work and feedbac Περισσότερα

$19 USD σε 1 μέρα
(88 Αξιολογήσεις)
5.7
kevinsheno

Hi dear, we are a group of 5 GRAPHIC DESIGNERS. And we are waiting for your response to do a professional work for you. :D Thank you Kevin

$30 USD σε 1 μέρα
(124 Αξιολογήσεις)
5.8
swsindia

Hi, I have review your project description. I am expertise in graphic design. I can alter your Images for you as per your requirement.I will sure give you high quality, creative and fast work. You can re Περισσότερα

$25 USD σε 0 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
5.7
navyaarts13

Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 12 Hours. You can check my profile & Portfolio here and then make decision. I am here for long term work relatio Περισσότερα

$21 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.6
saniahayat

Ready to start your work right now . 6 year experienced photoshop expert here. Please give me opportunity to show my talent...

$20 USD σε 0 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
fazila023

Can complete within 1 hour .. Photoshop expert team here...Can complete within 1 hour .. Photoshop expert team here...

$20 USD σε 0 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.0
flyerEXPERT

15 IMAGE EDIT...................... BACKGROUND COLOR CHANGING...................... I can do your 15 image edit as you wish and I'm a creative Graphic designer. -----------------------[url removed, login to view] Περισσότερα

$65 USD σε 2 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
4.6
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project timely and Περισσότερα

$27 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
4.7
iMacmania

Hi, I have read your requirement. I have worked on similar project. I have a lot of experience. I can work on your task. I can complete your work within 0 day and also with good quality. Check out my profile to see Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.6
shridhararena

hello sir im ready for work now and give u best quality of work. i've 5 year experience of Graphic Designing/Photoshop Editing, Deepetching, Retouching, jewellery Editing, Color Correction, Masking, Picture Enhancing, Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
4.7
sgsrdeva

i ready to start , can show one of picture ? thanks, ___________________________________________________________________________________ Samir

$25 USD σε 5 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
4.1
najmus028

Hello Brother, I can do this project. I can remove the background and can improve the quality by increasing the resulation of the picture. I can assure you to deliver best quality works. You can confidently hire me, C Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio here and Περισσότερα

$13 USD σε 0 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.9