Ολοκληρωμένο

Create banners from pds files

I? have a layered psd file with? my current banner (purchased from a template) and I'm not able to update the file? with my text (text only), because of lack of software and knowledge.? I have 3 very simple updates, I will provide? the psd file and the current jpg's? and I want you to create 2 new jpg's with the same sixe / text / colors / fonts.? ?

The fonts are Anivers and Geo Sans Light. Both are free.

The template has "companyname", I want to add my company name.? There are 2 additional boxes of generic text that need updated, that's it.?

I want the new psd files and ability to update the text.? ?

Thanks.?

## Deliverables

If there are additional details I can provide please let me know.

Ικανότητες: Photoshop, Εικαστικές Τέχνες

Περισσότερα: photoshop software free, free photoshop software, pds, geo name, simple banner template photoshop, text jpg photoshop, layered psd jpg, create psd name, banners company, banner photoshop template, banners template psd, photoshop layered files, create simple banner, template banner psd file, banners add, banners psd files, photoshop template banner, simple banner create, text banners psd, create layered psd file, fonts psd files, generic company name, software banner psd, jpg layered, banner template photoshop

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3638330

Ανατέθηκε στον:

rodinman66

See private message.

$2 USD σε 14 μέρες
(1 Κριτική)
0.0

28 freelancers are bidding on average $16 for this job

aminass

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(215 Αξιολογήσεις)
6.4
BoyWonderDesigns

See private message.

$38.25 USD σε 14 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
6.0
vanillasky

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
6.0
shayanto03

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.6
imaxdesignstudio

See private message.

$29.75 USD σε 14 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
5.3
webiffdotcom

See private message.

$24.65 USD σε 14 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
4.8
edezignervw

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
4.4
xybooxvw

See private message.

$11.05 USD σε 14 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
4.4
wplus

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.2
nextGenSol2002

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
4.1
avalon1476

See private message.

$38.25 USD σε 14 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.0
andreihc85

See private message.

$6.8 USD σε 14 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
4.0
epyshor

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.9
SharpMinds007

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.6
SathyendraPai

See private message.

$11.05 USD σε 14 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
3.6
darrt

See private message.

$11.05 USD σε 14 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.6
winexsoft

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
cenx

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
2.5
ganesvskvw

See private message.

$42.5 USD σε 14 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
2.5
aegis007

See private message.

$3.4 USD σε 14 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
2.1