Ολοκληρωμένο

A Simple Dialog Box

I need a simple executable file that will play a movie file (just open it, like if you clicked it), install an EXE, or cancel the dialog. I have no money to spend on this project becuase it's just for a video disc I'm making. I don't have the resources, programs, or know-how to make this dialog box. There needs to be room for text above the three option buttons. I'm including a rough picture of what I would like it to look like. Any help you can give me would be great!

## Deliverables

The program must be delivered in EXE form and including the source code is needed. If possible, I would like the coding to be able to be done so that I can modify what the dialog says as well as the buttons. If this is not possible, don't worry about it. If you need any more information, feel free to contact me.

## Platform

Windows

Ικανότητες: Μηχανολογία, Microsoft, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: php coding programs, m&t resources, help me make a video, free coding programs, windows movie make, a simple video to make, movie box, how to cancel a project, programs simple project, modify box, simple programs project, simple project programs, box file, play video windows form, dialog box windows, open file dialog box, file open dialog, simple coding video php, video picture box, picture picture box, picture box, simple movie, exe picture, simple programs php, making exe file source code

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3200170

Ανατέθηκε στον:

shuravw

See private message.

$1 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.4

14 freelancers are bidding on average $14 for this job

OdysseusStudios

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
7.3
regardsol

See private message.

$3.4 USD σε 1 μέρα
(94 Αξιολογήσεις)
6.2
mariushudea

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(162 Αξιολογήσεις)
5.6
waynewareso

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(75 Αξιολογήσεις)
5.2
tanveermoha

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.1
RandomTech

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
4.6
vw1181254vw

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
4.5
audioman

See private message.

$25.5 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.5
redeaglesoftware

See private message.

$5.1 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
marka212

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
nksi1970

See private message.

$59.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
acio

See private message.

$3.4 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1200559vw

See private message.

$5.1 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0