Σε Εξέλιξη

Blog backend fix and other php linking fix needed

All the project details with in depth screen shots and issues on my problem are in the document attached. Page 2 of this document is more crucial the other parts I am in no rush for. IF you have questions you can ask them before bidding.

Additional files submitted my budget is $50-$75

Ικανότητες: HTML, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: the other, blog parts, php fix page backend, fritz218, screen shots blog, bidding backend, php page depth, blog linking, php depth, political blog writer needed, green blog writer needed, blog writer needed, php oscommerce developer needed, create php frontend backend database dreamweaver, php oscommerce programmer needed, bidding questions php, php based accounting needed, simple php blog xml, php form backend

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 88 αξιολογήσεις ) cheshire, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #4072881