Κλειστό

Blocking a competitor from viewing my site through there IP Address

I have a competitor viewing my site, I want to be able to block them viewing it, I believe this can be done by blocking an IP Address, (you would know better than me) can the IP address be located via an email address, if not, do you know how to obtain the IP address and can you put a stop to this,

I have stated 30 days but this is changeable, if more research is required

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Internet Explorer

Ικανότητες: PHP

Περισσότερα: IP address, competitor sites, installation blocking software, research competitor, Security research, php ip blocking, exclusive ip, competitor research, block ip address php, block ip address form, block ip, block work address, changeable web form, viewing site, stop web form

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 20 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #3969119

15 freelancers are bidding on average $54 for this job

UmarFarooq

See private message.

$127.5 USD σε 30 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
6.4
kcodevw

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
5.6
GreyHats

See private message.

$5.95 USD σε 30 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
5.0
DishaTechnicals

See private message.

$42.5 USD σε 30 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
4.8
quarterisland

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
langsoftvw

See private message.

$55.25 USD σε 30 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.5
softlakecity

See private message.

$102 USD σε 30 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.2
pistarsolutions

See private message.

$8.5 USD σε 30 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
3.4
lazarstefanmarin

See private message.

$12.75 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.1
vw1329817vw

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
claywinlex

See private message.

$6.8 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
2.7
lashervw

See private message.

$127.5 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.1
keyboardtrampler

See private message.

$17 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
xodus989

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
amcsitlabs

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0