Κλειστό

clue game function

I need a function that will calculate best move for the computer to get to the room desired. The parameters would be what room it needs to get to. It would run the same function for each number for the roll amount. For example, if the computer rolled a 5, it would run the function 5 times at the most. I could not upload all the files needed. Anyone interested in the project just let me know and I can upload the additional files.

## Deliverables

A function that will calculate best move to get toward the room desired. Included is the project file with all files needed. The function is called computer square. It should return the space number and whether it is on the board or in the room. The rooms are labeled from 1 to 9. The comments are additional information. If there are any questions, please do not hesitate to ask.

## Platform

Windows XP Home Edition

Ικανότητες: Μηχανολογία, Microsoft, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Εικαστικές Τέχνες, Visual Basic, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: number function, function number, function - 1 to 1, times square, game windows, game board, additional function, visual visual basic game, game visual basic, basic computer information, upload file function, game project example, project platform game, visual game project, visual basic upload file php, game upload, function upload file php, file upload php space file, move files php windows, php file upload function, function move php, space project game, upload file visual basic, best game, windows game

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2859217

6 freelancers are bidding on average $62 for this job

muresanrobert

See private message.

$12.75 USD σε 14 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
4.2
narphorium

See private message.

$17 USD σε 14 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
3.6
mansurmustaquim

See private message.

$34 USD σε 14 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
3.3
kevinns

See private message.

$127.5 USD σε 14 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.9
suprior

See private message.

$8.5 USD σε 14 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
runing

See private message.

$170 USD σε 14 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.7