Κλειστό

Builders Ute Notifer - repost

Dear Sir,

I need a graphic (which I will supply) of a builders truck to move out from the bottom righthand corner of the screen for all versions of Windows including Windows8 and for Macs when I send a command from my Windows PC.

I need to be able to post on the truck several LIVE links to videos on my website and write a short note to builders in general on a text box or label in the back of the truck.

I also need a separate label or text box to write notes to individual specific builders picked up by an ID number we assign to them from a MYsql database.

The notifer is to stay visible until it is clicked on.

When it is clicked on, it links to a web page in my current website which I will supply.

The Builder's Ute notifer should make a sound to alert the user that it has "driven" out.

Many thanks,

God bless,

Paul Moir

CEO

Ικανότητες: MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: write corner on website, graphic on a truck, Builders, short graphic videos, need website builders, windows8, india real estate builders email database, web builders, builders website, php god, label web page, page label web page, short videos write, notes sound, php website screen short, god software, copy data page web mysql database, short text php mysql, post text mysql database, php database driven post, windows live alert, paging pages database results including thumbnails php mysql, mysql php label, sql database convert joomla joomla php mysql, database scripts add modify delete mysql php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Sydney, Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #4892792

siamreza

i am interested., please check pm., thanks

$350 AUD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6