Σε Εξέλιξη

Booking / Ordering system in php

45 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $605 γι' αυτή τη δουλειά

kchg

Hi,sir I am glad to find your project. I am web developer with good HTML and PHP, CSS skills. Now My ranking is top 8 in freelancer. So I think you may not worry about the project. Please check my portfolio carefully Περισσότερα

$1546 USD σε 10 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
8.4
websree

Dear Visionary, Thank you for reviewing our bid. We have already created similar type of booking, ordering and invoicing systems. Please provide us more details so taht we can discus it further. Please check few Περισσότερα

$789 USD σε 15 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
8.0
buraqtech

1. Vollks Australian Online Store In these days we are complete re-designing and reimplementing an online store for our Australian client in which we are using X-Cart latest stable release to implement his all require Περισσότερα

$710 USD σε 12 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
7.9
seekdeveloper

Hello, I have read your post and understood your requirement. I have good experience in handling Wordpress /Magento/Joomla/Drupal/ HTML5/CSS3/PHP/ Yii framework/Javascript/MySQL/ Kindly go through my works t Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.5
WSTIBS

Hi! i read the posted description and offer my services we can work on project to provide you quality work within time [url removed, login to view] will provide 45 days free support after completion,with Great Communication all the tim Περισσότερα

$680 USD σε 20 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.4
websky7

Check out some of our Featured Works on Custom Shopping Cart.. All Portfolios: --------------- [url removed, login to view] Shopping Cart/E-Commerce Links: ---------- [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$670 USD σε 15 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.1
sergioes

Hi, could you give me more details about this? Thanks. Sergio. --------------------------------------------------

$250 USD σε 10 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
7.0
wsfreelanzer

Hi, i am an individual full time freelancer, i reviewed your requirement i can do this project. To confirm that i need to know more details about the requirement. Can you send me the complete requirement doc. Ready to Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
6.7
vietwebdev

Hi I have more than 4 year in Design and Develop store website, Jquery, HTML, CSS so I believe I will make you happy in both the quality work and the service I provide you. Please check out some recent respons Περισσότερα

$578 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.6
pointlogic

Hello..i have done booking systems , if you want i can show you demo also, i am very interested to work on this project. I will wait for your reply. Thanks.

$250 USD σε 10 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.6
soumyadeb

Hello there, How are you? My name is Soumyadeb Ghosh from India. I have been coding in php more than of 11 years and my team having the same level of expertise. We have our development office is situated in Kolk Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
6.1
Brsoft1

We have done similar work according to your requirement. Please take a look on our efforts: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$773 USD σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
6.1
prosenjit1ghosh

I am interested to ur [url removed, login to view] let me [url removed, login to view] for ur reply. Please check some of project link Here are some of the project links: [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://o Περισσότερα

$555 USD σε 20 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.1
technotrust

Hi, We glad to inform you that we have done many heavy rated application design and development. We have reviewed your requirements mentioned in project description. We have a very good skill set in PHP, Booking SY Περισσότερα

$1030 USD σε 20 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.1
ranatech

sir i have read your requirement fully about the Booking / Ordering system in [url removed, login to view] to start .Payment after full satisfaction. sir we can do this job because we have 10 years of experience in webdesign and deve Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.7
fortranPRO

SMIP- Seven Most Important Point 1. 24*7 online support 2. Code will be bug-free and met W3C standard 3. Experts in web-design+ Responsive (Photoshop + Bootstrap) 4. Price is negotiable and Best in market. 5. 2 Mo Περισσότερα

$567 USD σε 20 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.7
swapnilchavan18

A proposal has not yet been provided

$500 USD σε 10 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.7
AltiuseCreaton

Hi, I can do your job but need to make a short chat discussion with you. let me know if possible for you. please let me know. You can check my profile and feedbacks of clients which itself I got from them. Hope they Περισσότερα

$780 USD σε 22 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.4
TrickyWebtech

A proposal has not yet been provided

$526 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.1
RITESHBATHWAL

Hello Sir, Please contact me, I am an expert in PHP and website design. Please contamoct so that I can gather your requirements more clearly.

$555 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.1