Σε Εξέλιξη

Booking / Ordering system in php

44 freelancers are bidding on average $606 for this job

kchg

Hi,sir I am glad to find your project. I am web developer with good HTML and PHP, CSS skills. Now My ranking is top 8 in freelancer. So I think you may not worry about the project. Please check my portfolio carefully Περισσότερα

$1546 USD σε 10 μέρες
(397 Αξιολογήσεις)
9.5
websree

Dear Visionary, Thank you for reviewing our bid. We have already created similar type of booking, ordering and invoicing systems. Please provide us more details so taht we can discus it further. Please check few Περισσότερα

$789 USD σε 15 μέρες
(211 Αξιολογήσεις)
8.3
seekdeveloper

Hello, I have read your post and understood your requirement. I have good experience in handling Wordpress /Magento/Joomla/Drupal/ HTML5/CSS3/PHP/ Yii framework/Javascript/MySQL/ Kindly go through my works t Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
8.6
pointlogic

Hello..i have done booking systems , if you want i can show you demo also, i am very interested to work on this project. I will wait for your reply. Thanks.

$250 USD σε 10 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.9
buraqtech

1. Vollks Australian Online Store In these days we are complete re-designing and reimplementing an online store for our Australian client in which we are using X-Cart latest stable release to implement his all require Περισσότερα

$710 USD σε 12 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
8.0
gkws

Hello, Greetings from geniuskline webtech solutions pvt ltd. Following are our past work, have a look. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] ht Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
7.7
TrickyWebtech

A proposal has not yet been provided

$526 USD σε 10 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.5
fortranPRO

SMIP- Seven Most Important Point 1. 24*7 online support 2. Code will be bug-free and met W3C standard 3. Experts in web-design+ Responsive (Photoshop + Bootstrap) 4. Price is negotiable and Best in market. 5. 2 Mo Περισσότερα

$567 USD σε 20 μέρες
(135 Αξιολογήσεις)
7.4
sergioes

Hi, could you give me more details about this? Thanks. Sergio. --------------------------------------------------

$250 USD σε 10 μέρες
(283 Αξιολογήσεις)
7.2
WSTIBS

Hi! i read the posted description and offer my services we can work on project to provide you quality work within time [login to view URL] will provide 45 days free support after completion,with Great Communication all the tim Περισσότερα

$680 USD σε 20 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
7.8
vietwebdev

Hi I have more than 4 year in Design and Develop store website, Jquery, HTML, CSS so I believe I will make you happy in both the quality work and the service I provide you. Please check out some recent respons Περισσότερα

$578 USD σε 10 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
7.1
AltiuseCreaton

Hi, I can do your job but need to make a short chat discussion with you. let me know if possible for you. please let me know. You can check my profile and feedbacks of clients which itself I got from them. Hope they Περισσότερα

$780 USD σε 22 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.1
technotrust

Hi, We glad to inform you that we have done many heavy rated application design and development. We have reviewed your requirements mentioned in project description. We have a very good skill set in PHP, Booking SY Περισσότερα

$1030 USD σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.7
websky7

Check out some of our Featured Works on Custom Shopping Cart.. All Portfolios: --------------- [login to view URL] Shopping Cart/E-Commerce Links: ---------- [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$670 USD σε 15 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.2
letshappy

hello, i am red hat certified engineer and i easily can do this task i am more then 5 year experiance person in this field i developed an online advance booking system for many site i can show you that i am ready to st Περισσότερα

$277 USD σε 4 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.9
wsfreelanzer

Hi, i am an individual full time freelancer, i reviewed your requirement i can do this project. To confirm that i need to know more details about the requirement. Can you send me the complete requirement doc. Ready to Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.9
RITESHBATHWAL

Hello Sir, Please contact me, I am an expert in PHP and website design. Please contamoct so that I can gather your requirements more clearly.

$555 USD σε 10 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
6.6
pspwebsolutions

Hello Sir, I have good experience in PHP, MYSQL, AJAX, Codeigniter and etc. I will create system for you with products, multiple images per product, product categories, and we will send invoice in pdf. Will yo Περισσότερα

$555 USD σε 14 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.4
hcpldir

Hi alnx88, I have CAREFULLY reviewed your requirement and understood that - you are looking to have an ONLINE BOOKING/ORDERING WEBSITE for your [login to view URL] have previous experience in CREATING BOOKING/ORDERING SITES fo Περισσότερα

$749 USD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.6
soumyadeb

Hello there, How are you? My name is Soumyadeb Ghosh from India. I have been coding in php more than of 11 years and my team having the same level of expertise. We have our development office is situated in Kolk Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.2