Ολοκληρωμένο

C# to Objective C/Cocoa Port

Hi there,

I have a few C# classes that I need ported to Apple's Cocoa / iPhone platform.

There are 4 classes, which are all similar so I don't think it should be too much work (few hundred lines each including whitespace and comments).

The classes are sensitive, so I am not posting them on the open auction. Please when you bid, tell me your level of experience in understanding c# and coding in Cocoa/iPhone. I will send you the code at that point.

The classes take an image and use one of four algorithms to calculate descriptor information for the image. Again, the c# code is all written, so no need to be creative, just a skilled porter.

Thank you,

Brett

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Cocoa, Μηχανολογία, iPhone, MySQL, PHP, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: understanding algorithms, php code posting comments, objective c to c, objective c project, objective c platform, c to objective-c, cocoa apple, c objective c, apple cocoa, work objective, objective c apple, objective c code, in cocoa, cocoa objective c, objective s, c++ to, c to, c objective, whitespace project, classes management project code, calculate objective, php iphone objective, algorithms project, cocoa code, bid project posting comments

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 57 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3036798

Ανατέθηκε στον:

TaylorSmallwood

See private message.

$25.5 USD σε 14 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9