Ακυρώθηκε

DATA MINING, IMAGE MINING, PRODUCT EXPORT TO EXCEL

Hi,

We are looking for a Coder for Data mining descriptions text, product codes, images and other items from multiple sources, for our project and exporting into an EXCEL CSV file and also Create an HTML Product Page with Full Description , And Title, that's all simple job. Easy JOB!!!!!!!!!!!!

Ικανότητες: Μηχανολογία, PHP, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: php to excel export, job data mining, export job, codes sources, php data mining, Images to excel, image mining, html to excel, export from excel, data mining simple project, csv to excel, c++ text mining, php excel export csv, html data mining, php excel csv, export page excel, mining php, html data page, create html file csv file, mining simple project, php export text file, csv product export, csv excel text, mining text data, project export excel

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Dollard-Des-Ormeaux, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #3694449