Ακυρώθηκε

Connect MS Excel 2007 to MS SQL Server 2005 SOAP Endpoint

We have a SQL Server 2005 with many SOAP Endpoints.

These Endpoints provide statistic and report data for our customers.

Right now we have our own reporting application to display these reports, but we would like to be able to display / import the results into MS Excel 2007 on a direct way, from the endpoint into Excel.

It kind of worked with Excel 2003, but with Excel 2007 we didnt get it to work yet...

Ικανότητες: Μηχανολογία, Excel, Microsoft Access, Microsoft Exchange, MySQL, PHP, Powerpoint, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Word

Περισσότερα: import ms project, MS Excel 2007, work on ms excel, SQL Server, SQL Server Reporting, sql server c, sql server c# 2008, Sql reports, Sql reporting, sql import, soap, soap server, reports sql server, report sql, ms-excel, ms excel, import sql, excel with sql server, excel to sql, excel reports, c#soap, c sql server, data statistic, report statistic excel, php connect sql server

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #3137024

2 freelancers are bidding on average $383 for this job

sreeyavw

See private message.

$680 USD σε 14 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
azrajobs

See private message.

$85 USD σε 14 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
4.9