Σε Εξέλιξη

Create pdf from mysql data

I have a 3 page pdf with some data (not scanned - data can be selected) - contains a logo

I want to be able to re-create this pdf with substitute data from mysql

once pdf gets created it should be saved to a dir as filename [url removed, login to view]

I should be able to specify for which db id i want

eg

create_pdf 7 or 7012 or all

Ικανότητες: MySQL, Perl, PHP

Περισσότερα: mysql logo, re to pdf, page pdf, mysql 4, data logo, perl dir, pdf php create, pdf page php, data want create mysql, pdf mysql pdf, mysql pdf php, pdf create, php create pdf, pdf saved, logo data, vjfromgt, substitute, read data mysql pdf form, php mysql create pdf, pdf mysql data, pdf data mysql, mysql perl pdf, import data mysql pdf, create pdf data mysql database, php pdf perl

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 88 αξιολογήσεις ) dix hills, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #1207633

13 freelancers are bidding on average $74 for this job

shihan033010

Hi i am very much interested in your project. i have done lot of project in mysql->pdf so it is very easy for me. Please accept the bid.

$40 USD σε 1 μέρα
(229 Αξιολογήσεις)
6.3
gangabass

I can do this for you. See PM for details.

$60 USD σε 2 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
6.2
z115corporation

Expert in doing this sort of stuff... No upfront needed, all payments through Milestone Payment (Escrow).. Online 16 Hours a day, Can start right away.. Thanks

$200 USD σε 3 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
6.1
morff

I'm skilled webdeveloper, i have strong knowledge of PHP, and PDF generating, and i would like to work for you on this project. Please feel free to ask me any question or to send me more information by PM, thanks. (Als Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
5.9
PHPsoldier

########################################################################################################################## DEAR SIR, EXPERT CODER HERE. CAN DO IT. MANY THANKS... ##################################### Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.6
yassir2

Please check pm.

$30 USD σε 0 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.0
crispymasala

Dear Customer,Greetings:):) We will be highly obliged to get an opportunity to work for you. My reviews on freelancer.com speaks about my credibility. I would love to start right away and can assure outstanding quality Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
4.5
aksh27

Hello Employer, I would like to have the opportunity to work with you. Aksh

$50 USD σε 2 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.3
mrintelligence

Please Look for LIVE Demo in PMB

$30 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
drobyshev

Easy task. Need only database connection for made it.

$30 USD σε 0 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
useXSS

Hello. I have done recently almost the same project in Perl, using PDF::API2 module. Ready to tweak it to meet your requirements

$80 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.1
tanghz

Hi I just completed a auto e-invoice project. It should be very similar to yours. Please contact me if you need a quality software. regards,

$100 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.8
singhvikasait11

Hi, I know perl and PHP and it can be done easily. Also if you have any specific details please let me know so that it can be done. Thanks, Vikas

$35 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
farhan498

let start the work sir

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0