Ολοκληρωμένο

Categorize 500 directories

I have just bought a database of 500 directories WITH SUBMISSION LINKS but it's not categorized, so I am now looking for a professional researcher to help categorize those directories, there are 3 things you need to do to categorize each site.

Firstly, please download the sample Excel file and have a look.

1. Mark the "irrelevant links" (Not Directories) as Yellow and mark the "broken links" as Blue

2. Catergorize those directories into the following categories:

#1. Travel

#2. Business

#3. Art and Design

#4. Multiple Categories

#5. Environment

#6. Education

#7. Health and Fitness

#8. Religion, Food

#9. Garden, Sport

#10. Gambling

#11. Real Estate

#12. Marketing

#13. Shopping

#14. Movie and Entertainment

#15. Car

#16. Webmaster

#17. Adult

#18. Others

3. Categorize the "Type Of Submission" into:

--"Submit To Get Listed"

(If there is a form provided by the webmaster for submitters to fill in their data to get listed)

--"Fees is Required To Get Listed"

(If Fees is required to get listed)

--"Back Links Is Required To Get Listed"

(If a reciprocal link is required to get listed)

--"Submit Thru Email"

(If submitters have to submit their site thru mail)

--"Submit Manually"

(Some directories, like dmoz, need you to submit your site under a proper category, e.g. Business>>Financial>>Wallstreet>>News, so there is no standard form in submission, in this case, please categorize the "Type of Submission" into "Manual".)

#I WILL SEND YOU THE 500 DIRECTORIES DATA AFTER ACCEPTED YOUR BID.

#YOU MUST SEND ME AT LEAST 100 RESULTS DAILY.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

N/A

Ικανότητες: ASP, JSP, Perl, PHP

Περισσότερα: web design directories, submit your site to dmoz, submit to dmoz, submit site to dmoz, submit dmoz, submit a site to dmoz, sites like dmoz, mark travel, look for design garden, i need help with fitness marketing, hire a web researcher, hire a researcher daily, garden web design, dmoz submit site, dmoz site submission, design a food package, categorize software, car hire marketing, car design news, business legal fees, 8 news now, g fitness, researcher hire, package food design, researcher for hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 78 αξιολογήσεις ) Causeway Bay,, Hong Kong

Ταυτότητα Εργασίας: #3805880

Ανατέθηκε στον:

cchandra

See private message.

$17 USD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
2.8

4 freelancers are bidding on average $13 for this job

paulcristia

See private message.

$12.75 USD σε 5 μέρες
(488 Αξιολογήσεις)
6.4
simaccomputing

See private message.

$12.75 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1568641vw

See private message.

$11.05 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0