Ακυρώθηκε

Convert MSSQL database to spreadsheet

I have database that is currently in MSSQL (.bak) i want to get this database exported into a spreadsheet or csv so that i can import it through drupal

Ικανότητες: MySQL, PHP

Περισσότερα: csv spreadsheet, mysql mssql, mssql, mssql mysql, convert to drupal, convert drupal, c# MSSQL, spreadsheet csv, drupal import csv, csv convert, mssql mysql convert, mysql mssql convert, mysql spreadsheet, php spreadsheet, mssql import mysql, convert convert csv, import csv database, database mssql, import mysql csv, csv mysql import, mssql php, mysql import database csv, csv mssql import, csv import database, database spreadsheet drupal

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Roseburg, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2325983

12 freelancers are bidding on average $73 for this job

buzzz

Hello, I can convert it right now.

$35 USD σε 0 μέρες
(393 Αξιολογήσεις)
7.6
acesolution

Lets do it now .......THanks

$150 USD σε 2 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.7
programer786

i can do it with in 2 hour. if you want reliable work so give me a chance to express my ability.

$40 USD σε 0 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.8
casper123

Please check PMB

$50 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
6.2
alrazon

I did this type of project before. I just need some changes for that code and it will generate csv as you wanted. Thanks.

$30 USD σε 1 μέρα
(39 Αξιολογήσεις)
5.5
pixecs

Dear sir, i can help you with this project. I have over 6 years of experience in database programming (MsSql & MySql).

$30 USD σε 2 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.1
desireds

We Provide what you Desire

$100 USD σε 2 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1
tauitdnmd

Dear sir I can complete this very fast .pls accept my bid

$30 USD σε 0 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.3
anushathecoder65

hello sir, I have done it many times and can do it in less than a day sir. i can make a automatic program for you so that you can always do on your own Ready to start sir.

$30 USD σε 0 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.8
Fitzgeraldz

A warm greeting, I work as a Professional Developer I have 7 years experience I program it so in c, c + +, c #, java, vb, matlab, asm, python, AutoLISP, aspx, php, html, dhtml, css, ajax, jquery, mvc, MSSQL, MySQL, S Περισσότερα

$60 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.7
malaho

Please view your PMB

$50 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
OXP8Ud9r6

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
longvista

I have six years experience in web development, and convert mssql to mysql ever, so I can do it.

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0