Κλειστό

Display the longest word in a string

The user is to enter a string in a text box. They click on a button and the longest word in the string is displayed in a label.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Windows XP

Program: Microsoft Visual C#.Net

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: will display longest word, to string, text to string, string the, string b, string 2, working string, word text windows, box display, display desktop, visual display, word server installation, install string, display windows, php form display, user form word, word user form

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #3460024

28 freelancers are bidding on average $9 for this job

cristianignat

See private message.

$5.1 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.5
dotnetsqlCoder

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(88 Αξιολογήσεις)
5.5
edlukens

See private message.

$5.95 USD σε 1 μέρα
(82 Αξιολογήσεις)
5.5
demalex

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.4
shakaworld

See private message.

$3.4 USD σε 1 μέρα
(243 Αξιολογήσεις)
5.4
ebshightechvw

See private message.

$6.8 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
5.4
mgrovessl

See private message.

$3.4 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.8
alexcoders

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
4.5
vladsoftvw

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
4.5
eyedeasstudios

See private message.

$6.8 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
3.8
seneca

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
3.5
localprogrammer

See private message.

$5.1 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
3.5
laxmitirupathi

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
3.4
gtrotil

See private message.

$10.2 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
3.2
relysoft

See private message.

$11.05 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
3.2
wmandra

See private message.

$3.4 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
davidsch

See private message.

$4.25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
cristi004

See private message.

$4.25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
2.0
skyward

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.2
joeylta1979

See private message.

$6.8 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
1.2