Ολοκληρωμένο

Create MySql DB from text files

Real Estate Listings Database

We are developing a website to show MLS listings

There are approx. 24,000 listings

We have a .txt file that has all listings that are on this site:

<[url removed, login to view]>

We want to create a MySql database from the .txt files

There is example files attached

We want to be able to update the MySql database by importing new files

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Linux

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: mysql db, mls software, show text, linux mysql create, update database mysql, mysql server example, mls database copyright work hire, create real estate website php mysql, mysql mls database, mls php mysql, txt files, mls database, create mysql, real estate website database mysql, create mysql database, mysql real estate mls, text environment, php txt mysql, mls mysql database, create linux environment, place txt file mysql, text http request, mysql file update, bid create real estate website, developing real estate

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2900 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3266738

Ανατέθηκε στον:

cornel55

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(184 Αξιολογήσεις)
7.2

38 freelancers are bidding on average $67 for this job

rattanisoft

See private message.

$297.5 USD σε 7 μέρες
(315 Αξιολογήσεις)
7.5
shaddadfalcon

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.0
samirkumardas

See private message.

$68 USD σε 7 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
7.0
agrasth

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.2
liviussl

See private message.

$75.65 USD σε 7 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
6.0
SKJoy2001

See private message.

$84.15 USD σε 7 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
5.9
ghumber

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
5.9
assessino

See private message.

$63.75 USD σε 7 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.7
nayabsiddiqi

See private message.

$21.25 USD σε 7 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
bacaexp

See private message.

$72.25 USD σε 7 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.7
coderTariq

See private message.

$42.5 USD σε 7 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.7
danielribeiro

See private message.

$17 USD σε 7 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
5.6
DIBarit

See private message.

$50.15 USD σε 7 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
5.4
diegomoreda

See private message.

$38.25 USD σε 7 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.3
hitprem

See private message.

$66.3 USD σε 7 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.1
voxer

See private message.

$16.15 USD σε 7 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.0
alexitkin

See private message.

$212.5 USD σε 7 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.6
djken

See private message.

$17 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
4.5
freelance7vw

See private message.

$85 USD σε 7 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
4.5
vserve4u

See private message.

$42.5 USD σε 7 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.4