Κλειστό

Blogger - Personal - PHP + MySql.

Hello,

I am looking for a peronal blogging system. Somthing were a person can enter their daily blogs. There will not be any visitors actually blogging.

I would also like the option of having people comment on my blogs. Maybe a config option. 1 = comments ok, 2 = no comments 3 = per blog.

If they choose #3 then there is a check box that shows when they enter their blog that says "allow comments on this blog". If its not checked the visitor can not comment.

Would like it to be a simple clean layout, preferably real easy to change the look (header / footer?)

Think thats it..

Thanks

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

PHP and MYSQL.

Ικανότητες: Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: work like a blogger, work as blogger, work as a blogger, web config php, to hire a blogger, run blogger, looking for a blogger to work for, legal blogging, legal blogger, hire people php, hire legal blogger, hire law blogger, hire a web blogger, comment system in php, can i hire a blogger, blogging code php, blogging blogger, blogger web, blogger to hire, blogger looking for work, my blogger, blogger work, my personal blog, hire blogger, blogger it web

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 312 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3617008

20 freelancers are bidding on average $54 for this job

TwicE

See private message.

$102 USD σε 5 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
6.4
iyordanov

See private message.

$51 USD σε 5 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.0
TareenSoft

See private message.

$127.5 USD σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.6
eldarnag

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.0
synbiant

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
5.0
vhd

See private message.

$46.75 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
richardbrisley

See private message.

$38.25 USD σε 5 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
3.9
alisayanivw

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.0
DVin

See private message.

$27.2 USD σε 5 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.5
xplicitvw

See private message.

$76.5 USD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.4
dzinevw

See private message.

$68 USD σε 5 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
2.9
lancesnyder

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.8
adivelicu

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
eyesoncecovered

See private message.

$63.75 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
clownhead

See private message.

$17 USD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.9
cryptixvw

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.6
drugz

See private message.

$21.25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mechteamvw

See private message.

$3.4 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
noogentrong

See private message.

$63.75 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ksdonline

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0