Κλειστό

Automatic Linearization of 3D Deformation

I would like someone to implement a white paper in Autodesk Maya or 3DsMax software (C++ SDK) as a plugin.

[url removed, login to view]

What the plugin would do is bake arbitrary geometric deformation to n pose-driven, procedurally generated and weighted, joints.

You would be working with/for someone experienced who has worked at Industrial Light + Magic, Crytek, and various other respected computer graphics studios.

Ικανότητες: CAD/CAM, Μηχανολογία, Κονσόλες Παιχνιδιών, Σχεδιασμός Παιχνιδιών, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: what is autodesk maya, maya 3d software, white papers, pdf 3d, industrial 3d, crytek, Computer graphics, autodesk\, AutoDesk Maya, autodesk in, software engineering paper, computer paper, bake, deformation, maya 3dsmax, arbitrary, computer graphics php, paper computer, php computer graphics, sdk plugin, magic software, automatic software, 3dsmax maya, php pdf paper, automatic computer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) raleigh, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2861871