Ακυρώθηκε

Access Alumni Database

I have data of alumni graduates that I would like to have an access database created to allow the alumni to be looked up by TWO (2) comboboxes. The cboSchool and cboYear. Then a subForm that has all the alumni by txtSchool and txtYear and txtName to have a Parent-Child relationship to allow me to pull the student name, from the cboSchool and cboYear, and pullup ONLY that year's alumni for that school only also.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Access 97 or Better

Ικανότητες: Μηχανολογία, Microsoft Access, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: access subform, student database, school database, Pullup, database created php, server allow access, child name server, database relationship, database created, database student, access web database web form, program engineering year, access legal database, alumni database, access code database, access complete database, database school, school access database, php alumni database, student database work, working database school, access web database, child relationship, access database school, alumni database php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3732240

20 freelancers are bidding on average $18 for this job

illuminesoft

See private message.

$12.75 USD σε 30 μέρες
(361 Αξιολογήσεις)
7.7
Azavedo

See private message.

$3.4 USD σε 30 μέρες
(310 Αξιολογήσεις)
7.4
Premshanks

See private message.

$19.55 USD σε 30 μέρες
(349 Αξιολογήσεις)
6.5
ddumitrascu

See private message.

$17 USD σε 30 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
5.5
netcruiser

See private message.

$18.7 USD σε 30 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
5.4
genas

See private message.

$4.25 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.3
DeanMan

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
5.2
vbcodepro

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.0
saqibsaeedkhan

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
4.5
sergeizabelich

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.3
simmy

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.2
alexzhvw

See private message.

$17 USD σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
designz4web

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.2
NEXTSolutions

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.7
scampy1

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
dmitrybvw

See private message.

$8.5 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
0.3
equatorvw

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
zhangsf

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
legon

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
fireflysoftware

See private message.

$21.25 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0