Ολοκληρωμένο

Convert C to C#

Convert simple mapping program from C to C#. Old project that got shelved, I'm now trying to resurrect. The source is in the included zip file. Program should do 2 things: 1. given a valid address, create a graphic file showing a map of the location. 2. Given 2 points, find a route between the points.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

C# app that will run on Windows platform

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: site to find programming work, hire c++ programming, graphic programming by web, find sites for programming work, find a project to do in programming, find a coder app programming, c programming on windows, c programming environment, convert site to app, c map programming, php to c, hire coder c++, find app coder, convert to c, convert c#, convert c# to c++, convert c to c, convert 6, c++ to, c++ 11, c# to php, c to, c to php, c programming hire, c programming c++

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3063453

Ανατέθηκε στον:

dobjanschia

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
2.9

14 freelancers are bidding on average $140 for this job

spacelabvw

See private message.

$425 USD σε 30 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
6.9
borlandervw

See private message.

$255 USD σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.9
BookerMid

See private message.

$212.5 USD σε 30 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.2
nightfoxdesign

See private message.

$127.5 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.1
HossamSharara

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
theossie

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.9
duke43533

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
0.4
scafe

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
lovekumarvw

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
grigoreduncavw

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
nemanjaperovic

See private message.

$170 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vw1695755vw

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
annwfn

See private message.

$85 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0