Ολοκληρωμένο

Convert C securid encryption code to PHP

Hello,

I need to have the attached c code converted to php. The inputs in the c code are command line inputs. I would like a php form that takes input in the place of the command line arguments. There are 3 inputs, 1 file and 2 arguments. The form should have a file upload to obtain the file along with 2 additional form fields. I will test the code to make sure that it performs the same output as the c code.

NOTE: I have a test file and SecureID device that will be used to test the code. I cannot give the coder the test file or securid device.

Thanks

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Installation package that will install the software (in ready-to-run condition) on the platform(s) specified in this bid request.

3) Exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site).

## Platform

PHP

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού

Περισσότερα: source code program php, source c code, php programming test, c++ programming test, c programming input output, code line, c programming test, c program source code, the c, php command, file upload code, file encryption, convert c#, c# to php, c to php, php device, convert line, code copyright, run php command, convert php form, php form convert, convert output, give convert, php run command, additional output fields

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #2994295

Ανατέθηκε στον:

icedpank

See private message.

$12 USD σε 45 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6