Ολοκληρωμένο

Clipboard Printer

I need a very small, simple program, that will:

1) read the clipboard text

2) print the text on the default printer

3) exit

Call the program clipprt for now, but allow it to be renamed.

The only option needed is to be able to change the printer on the command line. IE: clipprt -printer "Printer Name".

The clipboard data will sometimes be 80 or else 132 characters wide and needs to scale to fit the width of the paper.

The paper will always be 8.5"x11".

The page heading can simply be the date (left justified, mm/dd/yy), program name (centered, w/o the .exe), and time (right justified, hh:mmA).

The font has to be non proportional. Something like Arial Terminal or Lucidia Console. A command line option for changing the base font could be usefull, but not required as long as I can change the source code. Something like clipprt -font "Courier".

The program should have its own imbedded icon. Something like a printer or printout.

The main thing is that the program be as small and simple as possible. No graphical interface.

## Deliverables

1) Complete and fully-functional working program(s) in executable form as well as complete source code of all work done.

2) Deliverables must be in ready-to-run condition, as follows (depending on the nature of the deliverables):

a) For web sites or other server-side deliverables intended to only ever exist in one place in the Buyer's environment--Deliverables must be installed by the Seller in ready-to-run condition in the Buyer's environment.

b) For all others including desktop software or software the buyer intends to distribute: A software installation package that will install the software in ready-to-run condition on the platform(s) specified in this bid request.

3) All deliverables will be considered "work made for hire" under U.S. Copyright law. Buyer will receive exclusive and complete copyrights to all work purchased. (No GPL, GNU, 3rd party components, etc. unless all copyright ramifications are explained AND AGREED TO by the buyer on the site per the coder's Seller Legal Agreement).

## Platform

Windows XP, Windows 98.

Ικανότητες: Συμβολική Γλώσσα , Γλώσσα Προγραμματισμού C, Μηχανολογία, Microsoft, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: programming icon, programming font, dd for hire, courier work, courier for hire, yy, mma, hh, courier software, c# printer, c printer, simple graphical windows program, print scale, courier php software, command line print, simple terminal program, small web server exe, change icon exe, legal small print, page needs centered, php printout, php font characters, printer form, change exe icon, small windows program needed

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #3225019

Ανατέθηκε στον:

trsoftware

See private message.

$12 USD σε 5 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7

18 freelancers are bidding on average $103 for this job

Eyedevelop

See private message.

$25.5 USD σε 5 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.8
mprivw

See private message.

$59.5 USD σε 5 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.5
anujpant

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.5
pavb

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.8
dpisarciuc

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.7
MMMAbdou

See private message.

$85 USD σε 5 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.0
ynsbiz

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.0
hughperkins

See private message.

$59.5 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
dynastysoft

See private message.

$25.5 USD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
simonsantoro

See private message.

$42.5 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.7
hsathish

See private message.

$31.45 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
amarvipat

See private message.

$153 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mandjeo

See private message.

$29.75 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nickpvw

See private message.

$21.25 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
attilakotrba

See private message.

$17 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
merabivw

See private message.

$102 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mizarvw

See private message.

$1020 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0