Ακυρώθηκε

Blog autosubmitter

What i need is one blog autosubmitter that will? automatically posts your messages to forums, guestbooks, bulletin boards and catalogs of the links (as well as into livejournals and wiki).

? Its the same thing as XRUMER + HREFER ? from: [[url removed, login to view]][1]

? The app i want must have same functions as they have. Ofcourse i want to work with an professional coders team.

Ικανότητες: .NET, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Delphi, Μηχανολογία, Java, Microsoft, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Visual Basic, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: what is xrumer, programming wiki, programming forums, programming blog, c programming wiki, coders blog, xrumer, blog app , hrefer, xrumer wiki, forums app, blog team, xrumer links, bulletin app, xrumer work, blog xrumer, autosubmitter, forums programming, botmaster xrumer, programming net 2008

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 22 αξιολογήσεις ) sao paulo, Brazil

Ταυτότητα Εργασίας: #3051667

2 freelancers are bidding on average $4675 for this job

canlevw

See private message.

$5100 USD σε 6 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.8
indwaretechvw

See private message.

$4250 USD σε 6 μέρες
(1 Κριτική)
2.4