Ακυρώθηκε

AES cryptosystem

I want a program write in C++ or C# or Java for AES cyptosystem. Code must to be clear and commented (easy to understand). - not code taken from internet. original code.

Program must to read a text from a txt file encrypt it and write it in a file(.txt) and read from new file encrypted text and decrypt it and write in other file(.txt).

Help links:

[login to view URL]~straubin/cs381-05/blockciphers/[login to view URL]

[login to view URL]

[][1]

## Deliverables

Code must to be write in net beans (java) or visual studio

Ικανότητες: Γλώσσα Προγραμματισμού C, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Μηχανολογία, Java, Microsoft, MySQL, PHP, Διαχείριση Πρότζεκτ, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Windows Επιφάνεια Εργασίας

Περισσότερα: visual studio pdf, visual studio net java, programming in java pdf, java programming pdf, cs programming, encrypt php code, aes, java txt pdf, aes encrypt, decrypt aes, pdf txt java, net java aes, net aes java, php encrypt file, read swf, aes file, java text swf, read code pdf file, read pdf txt, read code pdf java, decrypt encrypt php, read txt file php, programming aes, decrypt text file, visual aes decrypt text text file

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 11 αξιολογήσεις ) Iasi, Romania

Ταυτότητα Εργασίας: #2925838

8 freelancers are bidding on average $11 for this job

yezongbo

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.0
Ignytek

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.3
CharmInoSystems

See private message.

$12.24 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.4
saramMalik

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.6
jimenezvw

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
0.5
tjust80

See private message.

$8.5 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hbkpiyushjain

See private message.

$12.75 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vinaymalik

See private message.

$11.05 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0