Κλειστό

A community video web 2.0

[url removed, login to view] website is a **classic web 2.0 website**, it’s a community website specialize in a specific game played on the Internet. [url removed, login to view] allows users to share there knowledge with others, users can **upload movies** and info tips, rate the content, add comments etc.

It is **similar to what youtube**.com are doing.

The movies/info on the site will be presented by a simple quality algorithm ??" combination of the most viewed and highly rated.

The website development will be implemented in two phases, the second phase will take place after the business model will prove itself, there for, I want the price estimation to be as specific as possible (so I could decide whether to move some of the modules to the second phase).

I need storage, bandwidth and media server cost estimation as well, according to my traffic appraisal below. Attached a mock up of the website.

## Deliverables

**Overview of Requirements attached**

## Platform

in all 3.0+ versions of Internet Explorer and Netscape

Ικανότητες: ASP, PHP

Περισσότερα: what is algorithm development, what is a algorithm, website game development cost, web development phases, web development community, the cost of game development, overview web development, overview of web development, modules in web development, cost of game development, classic asp web development, bandwidth rate for internet business, algorithm for game, 5 phases, web game development, internet business model, game and web development, video model, video game development, share youtube video, share 5 tips, game algorithm, community development, video game mock, media explorer

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Tel Aviv, Israel

Ταυτότητα Εργασίας: #3929668

23 freelancers are bidding on average $5305 for this job

alitharwani

See private message.

$5950 USD σε 56 μέρες
(278 Αξιολογήσεις)
7.8
vectorsvw

See private message.

$4250 USD σε 56 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.0
apluswebdesigneu

See private message.

$5525 USD σε 56 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
teenidol

See private message.

$4675 USD σε 56 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.2
wecom

See private message.

$5865 USD σε 56 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
timtatca

See private message.

$4250 USD σε 56 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.5
shishirachievers

See private message.

$5610 USD σε 56 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
itwebsoftso

See private message.

$4250 USD σε 56 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
sreevathsavw

See private message.

$5098.3 USD σε 56 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8
kozmonaut

See private message.

$5015 USD σε 56 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
ibd8813946

See private message.

$5950 USD σε 56 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.9
krbaswe

See private message.

$4250 USD σε 56 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.9
kakilaa

See private message.

$5100 USD σε 56 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.0
wkns

See private message.

$6162.5 USD σε 56 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
masterlingam

See private message.

$5482.5 USD σε 56 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.0
seadam

See private message.

$5100 USD σε 56 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
speedflow

See private message.

$6335.9 USD σε 56 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cambridge

See private message.

$5100 USD σε 56 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.9
bizwisetech

See private message.

$6375 USD σε 56 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
pranavjh

See private message.

$6375 USD σε 56 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0