Ολοκληρωμένο

Asp.net Cookies

I'm very busy and too stressed to figure out something really simple, and don't? have the time to? spend wrapping it up. So help is needed.

1. Add listings to cookie on first page

2. Dynamically populate? control? with cookie values

3. Add a? link to remove selection from cookie on the [url removed, login to view] page, that becomes visible only when a selection is made, to enable a user to remove the selected favorite from their cookie.

Come here for more info (very thorough and easy to comprehend): <[url removed, login to view]>

Ικανότητες: .NET, ASP, Μηχανολογία, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Δοκιμή Λογισμικού, Visual Basic, Φιλοξενία Ιστοσελίδων , Διαχείριση Ιστοσελίδων, Έλεγχος Ιστοσελίδων

Περισσότερα: easy to comprehend, cookies, help easy populate, control cookies php, cookies control php, asp user control, user control net, php link populate, php link asp net, page selection asp, add link asp, remove net, net user control, remove cookie, time control asp, asp page aspx page, asp page aspx, dynamically populate, php info asp page

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 179 αξιολογήσεις ) Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #2902664

Ανατέθηκε στον:

rasoo

See private message.

$2 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0