Ακυρώθηκε

OBIEE Project

OBIEE,RPD Design,SQL,Performance techniques,Creating Views and working on OLTP and creating OBIEE report from [url removed, login to view] Strong SQL knowledge.

Δεξιότητες: Oracle

Δείτε περισσότερα: strong knowledge project, wordpress project error report, strong knowledge jave, strong knowledge php, php project attendance report, strong knowledge networking, project management report writing, project crystal report vb6

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Algeria

ID Εργασίας: #11786270