Κλειστό

meditation

22 freelancers are bidding on average €441 for this job

raikhan562

Hey, I’ve five years of experience in content writing, editing, and proofreading. I’m also well versed in SEO techniques, and best practices for content while adhering web standards or have a working knowledge of websi Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
VirtualBrainInc

Hello , I have read through your project description and I understand what you need. I believe you are here to have quality work delivered to you on time and at the right price. I may not be one of the cheapest but my Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.5
biserapu

English teacher : - High school (1999.-2001.) -Faculty of Biotechical science(2001.-2003.) The Court interpreter for Italian language (2000-present) I like to be creative,and I like t Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
anitaalig

Hi Formerly an entrepreneur and Integrated Energy Therapist I now spend my time writing on all topics. I run a weekly meditation and have written meditation scripts, spiritual poetry as well as articles on business, Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhacs01

A proposal has not yet been provided

€277 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JourneyHolm

I'm not entirely sure what you're looking for, but I am an extremely talented writer. I've been meditating since my early 20s. I once spent 2 months in the woods, meditating by myself. I currently teach a mindfulnes Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
namitah

My work experience involves being a content writer for a real estate property website. This job has caused an expansion in my business acumen, especially, in the field of real estate. Furthermore, I hold a degree in li Περισσότερα

€555 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prabhash123456

i like to write poetry's ......it's my hobby. in hindi only....

€250 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sangeetadhuper

A proposal has not yet been provided

€944 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bvramanan

Hello, I am Professor Balasubramaniam Ramanan, a Yoga and Meditation Expert. I am also a Healthcare and Medical Editorial Consultant catering to clients across the Atlantic. I assist scientists Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
farrahzafar

I have done [login to view URL] in English Literature.I'm at home in creative writing.I write on my blog. [login to view URL]

€350 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shillpi

Meditation is the thing I start my day with..& since I have been practicing & teaching it for three yrs now .I am a Reiki Grand master & also initiate people for Reiki a. Meditation not only keeps the mind calm but als Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dileomaddalena

A proposal has not yet been provided

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
NagarathnaHR

"THANKS FOR REVIEWING MY PROPOSAL"."BE ASSURED OF A QUALITY WORK" Hi ,I am Engineer with Master degree. I have 7 years of experience in Engineering college as Assistant Professor, many research projects been done unde Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ShuklaA

Hi There, Good day to you! I am expert on the subject matter 'meditation'. I can develop the right content for you. Up to the Mark! I don't give any chance to any one to say 'poorly drafted' for my articles/work. Περισσότερα

€250 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
navworks

Your tags sound like they describe me and who I am. I live this stuff. What is it you need? I am a top notch professional writer and editor. I have all kinds of credentials all over the place and everywhere. I' Περισσότερα

€333 EUR σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shapey162003

A proposal has not yet been provided

€666 EUR σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€250 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
THEJAMBAKER

Please let me know how I can be of help. If this is anything food/healthy/nutrition/meditation based I will be most inspired. Just yesterday took part in a group meditation of over 1,000 people!! Have the most amazi Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SpeedPointWriter

I’m a professional Academic writer with requisite knowledge on various writing styles among them MLA, APA, Oxford, Chicago, OSCOLA, Harvard and Turabian. Whenever I accept projects I have no doubt of executing them pro Περισσότερα

€277 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0