Κλειστό

I would like to hire a .NET Developer

23 freelancers are bidding on average $198 for this job

agilepksolutions

Hi, I’ve had a good look at your project description and I’m very interested in providing a solution. I have 4+ hands on experience on developing quality web solutions as well as desktop standalone solutions. I u Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.2
$252 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.5
$277 USD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.2
gkalish

Having 10 + years experience in .NET and willing to start the work immediately .

$277 USD σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.1
murtaza1981

Hi, Please feel free to discuss the project with me so that i can wrap it up in a timely manner as per your requirements. Thanks, Murtaza

$250 USD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
dineshmore

Hi Myself expert in asp.net (webforms and mvc5), c#.net and sql server with 11 yrs of experience in software development. Developed various applications for finance, insurance , education and research domains. Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
hashmakersol

[WEB, Mobile, Desktop & API EXPERT] Hi, I’ve a good look at your project description and I’m very interested in providing a solution. I have 4+ hands on experience on developing quality web solutions, mobile solut Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.8
$200 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
niranjanreddy588

A proposal has not yet been provided

$200 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mangeshbarmate

Hello there, I have about 8 years of work experienced as a Software Engineer-1 with reputed firms, served to a front end (AngularJs, Angular Material, Bootstrap, Font Awesome, HTML5, CSS3 and REST API's) and backend Περισσότερα

$250 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hidajoned

Results on time without excuses, quote for an application that consists between 4-7 medium forms with connection to database

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
baghelnirmal16

.Net developer with 8 yrs exp. luking for challenging work. If I'll feel the challenge than only I will be continue without money.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nandanisharma

Dear concern, I am working as a Senior Developer. I have more than 5 years experience in this field. I am working on web-applications,mobile applications like Iphone, Anroid etc. I am sure that I can deliver you Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abhatti93

I am a Software Engineer with a lot of experience in .NET technologies. My portfolio shows some of the work that I have finished in .NET including Phone and Windows applications and Websites. I enjoy coding and work ef Περισσότερα

$166 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Programmer59

Hello Sir..! I read your description I can complete your project on time and within your budget I am fully confident about your project. I will receive your best wishes. I am waiting your response thanks you so much Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
darekczarnota

I write clean, high quality code and I am passionate about coding so you don't need to worry about what you receive.

$188 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
tanviaggarwal48

I will complete this project and on time . I have good exposure to handling these kind of projects using .Net.

$144 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sumedhasoftech

Hello, Greetings of the day! I checked your requirement about .NET Developer. I'm interested in working with you on this project. I have sound working expertise with required skill set. Please have a look at Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
engrashedul

Have been worked 2.5 year on .net windows also sql server 2008 r2 a Brokerage house Name K-Securities and Conultant Ltd In Dhaka Bangladesh. Now I am working on MVC 5 Project also sql server 2014 at shasthonet.com. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0