Κλειστό

Automatic license plate recognition.

26 freelancers are bidding on average $4960 for this job

qualifiedcoders

Hi, We have read your requirements and would like to discuss further as we have strong hands in web, desktop & mobile application development & have completed over 150 projects in last 5 years. Please check below Περισσότερα

$4210 USD σε 32 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.6
omelyanchukv

Hello, I am interested in taking up your project. Please PM me and we'll discuss all the details. Regards, Vlad

$5268 USD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.8
sandeep25101982

Dear Sir, Experts here with skills set of .Net,C#,ASP,MVC,CRM,Windows server,Windows Azure,Exchange, eCommerce,Sharepoint,Desktop,Web and Mobile Applications.. Below is recent Development work: 1. http://ootravel Περισσότερα

$5561 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
6.6
BlueBit

A proposal has not yet been provided

$5561 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
5.6
leadconcept

Dear Sir, Please provide me requirements. Look forward to hearing from you. Regards, YK LEADconcept

$5159 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.2
chithanh

Dear sir, I've just finished another one like your project. In my country, I have a project using camera, capture red-light and analyzing violate vehicle and reports for that. I do a lot of research for recognizing Περισσότερα

$5555 USD σε 20 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.4
mail2vguna

Hi I have already solution for you. I can show demo anytime. Developed application in C# with openCV. Check this URL for see the similar project completed by me. https://www.freelancer.in/projects/C-Sharp-Programm Περισσότερα

$2000 USD σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.2
murtaza1981

Hi, Please feel free to discuss the project with me ............................................................................ Thanks, Murtaza

$3600 USD σε 25 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.2
girnarsoft

Hi, GirnarSoft is an Offshore Web Development Firm with its presence in USA & India. There are over 650 skilled professionals working to deliver results as per clients requirements. We have experience of 7 years in .N Περισσότερα

$4211 USD σε 35 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
bartoszbakowski

Hello, I would like to know more details and next I can give you estimated time and project costs. Please let me know if you are interested. Best regards, Bartosz Bąkowski

$5561 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
binarycodersvw

A proposal has not yet been provided

$9875 USD σε 44 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
muralidaran84

I would like to know more about the project requirement.I would like to discuss with you. Please contact me if you are interested I am a Microsoft Certified C# developer. I am interested to do this project. Please c Περισσότερα

$5561 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.5
sandeepindigis

Hello, My name is Sandeep Rawat, having 11+ years of experience in Software development, Application Management, Project Management etc. We have expert team of Mobile application development, Web portal developme Περισσότερα

$6666 USD σε 60 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
vishnulalit

Dear Sir or Madam: I just put random bid. kindly do send us complete information of project what it is all about so we can work out [login to view URL] me complete information to understand it in details In reviewing yo Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
iamdhirajk

Please share details about this project.

$7778 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.1
mostafavakily

Hi please give more information about what you want to do i can implement the interface by c# and main image process files by c++ so application works very fast and we can create a database to save any usefull infor Περισσότερα

$7777 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
umeshrathod1982

Hello sir, Can you please share your requirements in detail to work out for your project? Please ping me on chat for quick communication. thanking you Umesh R

$250 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
4.3
srikanthpenmetsa

Hi I am interested to work on the project. Money is not important to me. I want to increase my customer base in freelancer. I have very good experience in ASP.NET, JQUERY, SENCHA, C#, VB.NET, SILVERLIGHT, WPF and al Περισσότερα

$5561 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
myzealit

FREE LIFETIME BUG FIXING----> Hello, Kindly provide the necessary details about your project, so that we can move ahead accordingly by providing you with a detail proposal. ---> MYZEAL IT Solutions an ISO 9001:2008 Περισσότερα

$5159 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
PaulSimonk

A proposal has not yet been provided

$5000 USD σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
4.4