Κλειστό

I would like to hire a Mobile Developer

16 freelancers are bidding on average $718 for this job

contact2phpsl

Greetings We have completed 120+ projects in iPhone/Android. Please interact with us .You can check my reviews on freelancer to get an idea of quality of my work. Please find a few samples of our work below: Περισσότερα

$450 USD σε 4 μέρες
(450 Αξιολογήσεις)
8.6
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone throu Περισσότερα

$2577 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
8.6
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS&Android expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you sever Περισσότερα

$1052 USD σε 10 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
8.2
clevery

Hello, I am so glad to bid your project. I have full experiences of developing mobile apps. I would like to discuss about more details with you. I want to have chat or voice talking with you for full communication. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.8
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.5
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings from GKWS !! I wish your day is going well and all is good with you. I would like to discuss the project in details before confirming the bid. Here lies some of our Good Quality wo Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.2
nimblechapps

Hello Sir, Kindly provide a detail specification for the App so that we can allocate an appropriate developer for your project. We would expect a detail documentation mentioning all the list of the features and thei Περισσότερα

$555 USD σε 15 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.1
jkphugat

Hello, Please share further specification required so we can assist you with detailed project plan of action. as I could bid a blind cost but it'll just create a time gap with long discussion and will give a wrong Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.3
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.1
shebkhan2007

Hello. I have over 2 years of experience in building Cross Platform Mobile applications for iPhone and Android. Technologies that i use in Application building are Ionic, Angular JS and Phonegap. Can you send Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.2
HusnainWaris

Hi, I will create this app for you. I am an expert in Swift and IOS development. Contact me and we will discuss details and start working on your app. Hussnain

$333 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
patelvinod01

Hello I have Developing applications for Android was my favorite hobby, and now, after 5 years of intensive practice, it has become my professional business. Have a strong knowledge in C++ ,Swift ,Objective-C, S Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
madhav6490

Dear Hiring Manager, We are Madhav.Y.C. We are not just a name of Firm or Person, We are the people who got paid for what we love to do. Our Approach is Client Oriented, our motto is to make Business Easy, Benefici Περισσότερα

$345 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
StrongDecs

Greetings, Please share job description and let me estimate both project development time and project price. Thank you, Best Regards,

$666 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
akhiltheway

Let me know more about your project

$600 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0