Ολοκληρωμένο

some changes android and IOS app --CleanMaster

Ανατέθηκε στον:

CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.5

14 freelancers are bidding on average $191 for this job

aarvtech

Hi there, Greetings !!! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. I have a complete knowledge of and expertise in Android, Περισσότερα

$257 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.1
HugeWave

Dear sir. I am a professional mobile app developer and have full experience for 6 years. I read your project description carefully and I can understand what you want. So now I can start your project and until Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.9
EliteSolution8

Dear, sir. How are you today? I've gone through your project description carefully and just applied to work on your project. I am an independent full stack developer and am able to work full time on the project. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.7
om26er

A proposal has not yet been provided

$100 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
6.5
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$721 USD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
6.3
$155 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
6.6
IMvikings7

hello bro. how are you? I have good experience in developing mobile location track app please see my portfolio image I can carry out your any proposal in time completely. I have mind to perform the task anytime. Περισσότερα

$148 USD σε 3 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.4
romahuti2

hi. im intersted in this job. can help with iOS application. please contact me so we can discuss details of missing features in app

$111 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.0
nandu878787

A proposal has not yet been provided

$150 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.4
usmanrana07

Hi! I have 3+ years of experience in mobile application development. I am willing to update your app. Contact me and lets discuss further details. Looking forward to hear from your side. Thanks

$155 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.3
HusnainWaris

Hi, I will do this task for you. I have proficiency in swift and xcode. I will do the android part for you as well. Contact me and we will discuss details. Hussnain Waris

$200 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.2
gtmkmr393

I am working in this field of ios app development from last 3 years and in this time i have made apps which are used by CEO of TATA Consultancy Services.

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nezer96

Hi, I have 2 years of experience in android development. It's very simple task for me. I'm sure I'll deliver completed product in one day or early. You can pay less than 30 too. Just let me do this task for you :)

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
justasflash

i have made mostly edited apps in my previous employment. so I believe I have the right skills to help you.

$133 USD σε 4 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0