Κλειστό

build a simple android app

i want a simple diet app for age group of 3-7 years old. it need not be very [url removed, login to view] basic [url removed, login to view] functions like tracking calories ,calorie goal for the day,calories deficit

Ικανότητες: Android, Android Wear SDK, Mobile App Development

Περισσότερα: iphone app simple chat, iphone app simple feed, simple check list app android, simple ipad app android, flash simple app android, iphone app simple design, simple checklist app android, simple quiz app android, android simple sms app, simple app android, iphone app simple, android simple messaging app, opengl app simple, iphone app simple alarm, best simple sms app android, iphone app simple recipes, android simple database app, iphone app simple image gallery, iphone sdk alarm app simple, android simple accelerometer app, build radio app android, iphone app design build, development iphone app simple, simple camera app android, simple timer app android

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) delhi, India

Ταυτότητα Εργασίας: #14690779

19 freelancers are bidding on average ₹15017 for this job

₹7777 INR σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.6
Wainor

Hi, I have full experience of developing Mobile App ( iOS, Android). I always can provide mobile app that you want with high quality and rate. I want to be honest and make wonderful product with high skill. Best Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
₹3333 INR σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
softgen01

Hi I am Anu, I Read your Requirement and happy to inform you we are able to fulfill all your need according to you. Relevant Skills and Experience Android, Android Wear SDK, Mobile Phone Proposed Milestones ₹7777 IN Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
neerajrathi

I can develop this app also manage the design. Relevant Skills and Experience I am an expert Mobile app developer with over 5 years of application design and development experience.I guarantee high-quality work and qu Περισσότερα

₹6666 INR σε 7 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.6
ersahil1987

I have 5 year experience in Mobile Development Relevant Skills and Experience I am a Mobile Apps specialist excelling in developing Android Apps and iOS SDK and expertise [login to view URL] and PHP and MySQL/MS SQL Server as ba Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
csinfotechorg

My name is Jamaley and I represent a company named CS Infotech. We have a team of 40 + creative people and we cater the market of Web & Mobile app design Relevant Skills and Experience firebase, JSON, Material design, Περισσότερα

₹11112 INR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
₹7000 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
₹7777 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
madhusudhan13

Hello Do you require any web api connection ? please share more details how you would like to manage things. thanks Relevant Skills and Experience android,my sql Proposed Milestones ₹11111 INR - complete ₹11111 INR - Περισσότερα

₹22222 INR σε 15 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
esolv

I wanted to work as low budget as you want Relevant Skills and Experience I am a software engineer and I have done project on android about health care in which diet control such as calorie count is [login to view URL] I have exp Περισσότερα

₹5000 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bsoni3891

We make sure we understand exactly what it is you need and then provide you with the dedicated IT offshore development center or a IT team of just a few developers best suited to meet your goals Relevant Skills and E Περισσότερα

₹111111 INR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
alif8

Hello, Great to see your job. I have 8+ year of experience. Services that we provide: App, Web Design & Dev., Graphic Design, Content Writing, SEO, hosting. Please contact for more details. Sandhya. Relevant Skills Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MetaoriginLab

Me and my team has 6 years of experience into Mobile App Development especially on Android/[login to view URL] we have developed over 1000 Apps, Relevant Skills and Experience We have Experienced Customer Service Representative Περισσότερα

₹18888 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jeevanjain

Hello, I have read your requirement to build an app for diet want to discuss more. Relevant Skills and Experience Android, Android Wear SDK, Mobile Phone Proposed Milestones ₹10000 INR - . ₹10000 INR - .

₹20000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Balakannav

Hi, I am interested on your project. We have separate team for Android and IOS. Ourskills java,objective-c,swift and c#. If you share more details with me i will discuss with you. you can see my profil Περισσότερα

₹10000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
deepanshurises

Greetings from Appblixed Technologies LLP! Hope you are doing well. We saw your need of an employee who can deliver to you the flawless website to facilitate the growth of your business. We are glad to inform Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0