Κλειστό

Write an iPhone application

22 freelancers are bidding on average $524 for this job

$700 USD σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.9
Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(91 Αξιολογήσεις)
7.8
softwareweaver

Hi, We have gone through your project details & we are confident our team has the right credentials to develop your app. Kindly do share further requirements, any screen mock-ups and/or screen flow diagram so that we Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.9
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template/pre-written bids like everyone else here. And the worst part is you’ll eventually fall for template bids and guys like me who does the all the hard work writing bid from scratch en Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.4
technorizen

Hello, I have 5 years of experienced on mobile application and development web services I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this I am capable to do this Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.2
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.7
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$622 USD σε 10 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
7.7
xinmobile

Hello. I have many experience in android and ios app development. If you are interesting in my work experience, please check url. I 'm confident to complete your job perfectly. I 'm ready for your project now. Tha Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.2
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
7.2
jkphugat

Hello, Please share further specification required so we can assist you with detailed project plan of action. as I could bid a blind cost but it'll just create a time gap with long discussion and will give a wrong Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.4
$555 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.9
ThatGuy09

Hi Can you brief me about the app concept and the app feature you need in your app. I need to know what exactly we got to build up. Message me on freelancer chat and lets talk about the project in detail:) If you w Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
6.1
Valentina1993

Dear Sir/Madam, Thank you for posting a project. We have experience of 5 Years in IT(Software) field and our expertise is in iOS, Android and Website Development. I have read and reviewed your project details and We Περισσότερα

$400 USD σε 18 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.8
terabyteLogixs

Hi, After reading your requirements we are interested to do work on that app. if you are interested to hire us we can provide the more link of our previous work done by our [login to view URL] are waiting for your positive res Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.3
mitulgolakiya

Hi, We are 7+ years experienced developers and created various web apps and mobile apps. You can just check our portfolio for the products/apps that we built.
 We have worked with various startups and growing com Περισσότερα

$370 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.9
Chsaqi786

HI, Dear client please share your project details i am willing to work with [login to view URL] you feel free please contact with me i can arrange a skype session for you. Regards Saqib Mustafa

$277 USD σε 7 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.6
hrkr143

Hi I am an expert iOS and Android developer with 5 years of experience in Mobile Application development. With applications ranging from RSS Readers, implementing QR Code/Bar Code Scanners, implementing GPS and locatio Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
devtechsoft

Some App Links :- ▼ Hide quoted text  [login to view URL]!/id937118963?ls=1&mt=8  [login to view URL]  [login to view URL]  https://itune Περισσότερα

$300 USD σε 4 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.4
mobimaster21

Hello , I m full time available on work , i am work with a team And In my team have expert designer , Android app developer , iOS developer , Backend developer , tester . I have read your project post carefully I Περισσότερα

$433 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
dilipsakariya

Can we discuss about your app? Thank You Dilip ................................................................................

$600 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3