Απονεμήθηκε

Write an iPhone application

11 freelancers are bidding on average ₹28181 for this job

xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

₹35555 INR σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.3
shengui

Hi How are you. I am +6 years experienced mobile app developer based in china. I have developed so many mobile apps including Android and iPhone, submitted to online store successfully so far. I read your project d Περισσότερα

₹25555 INR σε 10 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
7.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.7
₹30000 INR σε 15 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
kaushikbitrik

Hi, I have 5 year experience developer in android. Can you please share your prototype? Who will work on api? who will manage backend? do you have developer ? which kind of project is this? Please let me know mor Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
bogdanguru7

Dear, Manager. What is your main objective? I am professional iOS developer with more than 5 years experiences of both "front-end" & "back-end" development. If you are looking for a developer with full experienc Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
lisasmith7

Hello there, Hope you are doing well. Greetings from Appblixed Technologies!!! We have completed wide variety of app projects with experienced team of Developers and Designers. We would love to have the oppor Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shebkhan2007

Hello. I have over 2 years of experience in building Cross Platform Mobile applications for iPhone and Android. Technologies that i will use in development of your Application are Ionic, Angular JS and Phonegap Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Rajvi14Vadi

Hello sir, I have above 4 years of experience in Mobile App Development. My strengths are in iPhone and Android,Xamarin,swift,App designs. I have developed 25+ web applications during my career. https://play. Περισσότερα

₹27777 INR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
BespokeDMedia

Hello Sir Thank you for the opportunity I have gone through your requirement for simple IOS prototype app, I am having 5+ years of e Περισσότερα

₹27777 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
viralrparikh9414

Namaste, == Greetings from a TEAM ranked in TOP 1000 out of 20 million users with an overall rating of 4.9/5 == I would like to take complete responsibility to DEVELOP I-PHONE APPLICATION for you. You can chec Περισσότερα

₹25000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
HongMei0525

Dear, project owner Nice e-meet you ! I have just read your project description in carefully and I understood what you want in full degree. Your job posting really caught my eyes and I felt the desire to work Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
profappdev1

Hello Sir , I had gone through your requirement. First let me introduce my company. We are from Indian Leaf LLP. we are expert in developing mobile applications and game for iOS(iPhone & iPad),Android,[login to view URL] do Περισσότερα

₹31111 INR σε 15 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
krutikpoojara

Hello, I am industrious Web and mobile app developer having 3 years of experience in this stream. I have good hands on PHP/MySQL(All Popular Frameworks and CMS),android, IOS, JavaScript, HTML, CSS, WordPress and Περισσότερα

₹25000 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
2.0