Ακυρώθηκε

Write an iPhone application

22 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £553 γι' αυτή τη δουλειά

idragon712

Hi I am a Senior Mobile App Developer. I have already developed many Android and iPhone apps. You might have read this in my profile. Please send me your detail requirements. We can discuss it. Of course, I will Περισσότερα

£526 GBP σε 10 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
8.0
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
7.7
murtaza1122

Hey Lets discuss your app in detail. [ My Detailed Mobile Apps Portfolio ] [url removed, login to view]

£750 GBP σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.4
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

£622 GBP σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.4
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

£631 GBP σε 20 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.0
kptech

Hi , I am having 11 years of experience in Android , iPhone, Objective-C, Swift, Cocoa, iOS. I had been working for 4 years with Apple in Cupertino as contractor. I will develop world class native mobile app. R Περισσότερα

£500 GBP σε 40 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.9
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

£824 GBP σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
7.3
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

£515 GBP σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.6
aarvtech

Hello There, Greetings!!! I am much interested to work on your Mobile App for IOS with the same functionality as per your orders. I am expert in ios-development and mobile-app-development. Please elaborate your Περισσότερα

£670 GBP σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.2
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

£526 GBP σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.8
NSDSrinivas

Hi, thank you for inviting for the project and I am interested to take up this job. Link to some of my previous works: Grump Meter: [url removed, login to view] Birdie Bo: https:// Περισσότερα

£611 GBP σε 15 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.9
sftwarrior

Hello, How are you. Your project is very interesting for me. I have rich experience in Mobile and Web development. If you check me , you may expect wonderful result for your project from me. And i can provide you Περισσότερα

£1000 GBP σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
workspaceit

Hello, I m Tahsinul Alam, completed Masters in Software Engineering now working as one of the project manager of Workspace Infotech, software/Outsourcing firm located in Dhaka, Bangladesh. We have 13 different team Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.8
alliedsoftwares

Dear Sir, You recently advertised on this site regarding your project requirement, after reading the job description I am confident that I would be a perfect fit for this position as my experience and abilities pre Περισσότερα

£3000 GBP σε 22 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the iPhone and Android app and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. Please feel free to contact with me at Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
£650 GBP σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
pramodjn2

Hi, I have Expertise in Any Kind of Windows Mobile Apps , Mobile Apps and Game Development. When You Assign the Project than we will start. My Level Of English is Very Good. I have more than 7+ year of experie Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.3
£555 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.4
£252 GBP σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.4
yamaf555

Hello,how are you? I have some experience in developing iphone app And I can carry out your any proposal in time completely. I have mind to perform the task anytime. I look forward for working with you. I hope y Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.3