Κλειστό

Write an iPhone application

80 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $842 γι' αυτή τη δουλειά

mukes1986

Dear sir, we are interested for this project, i would like to start asap. Check our Official portfolio: [url removed, login to view] Looking for your earliest reply asap. Thanks

$1578 USD σε 30 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
9.1
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: [url removed, login to view] Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
8.3
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$888 USD σε 15 μέρες
(179 Αξιολογήσεις)
8.8
Wangxianming

Hello I checked your description. I am the proper person for your project since I am a developer of ripe experiences. - I have 6+ years of experience for mobile app development and published over 40 apps to App stor Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
8.1
taskmanageryd

Hello, I am an Expert and Experienced Developer. Can you please tell me how you want the GPS to be functional Please open chat box... Even you can check my Reviews and Ratings . I am perfect developer for Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
8.3
ifriends710

HI My name is XinZhe, a senior iOS and Android app developer with 6+ years experiences. I've read your description and get to know that you need to make a GPS location and scheduling app for a suitable sports market. Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
7.9
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you several thing Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
8.0
TenStar718

How are you? I have worked on similar projects to what you are looking for. I have experience with Taxi , Driver app, social media, photo sharing app, Video/Radio app, Spy app, Chatting app, Guard patrol and School Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
7.6
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [url removed, login to view] Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
7.8
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.7
shabdullah88

GPS/Scheduling based app for sports market and the niche is defined as well, that sounds interesting. Developing GPS, GIS, LOCATION, REAL TIME TRACKING and NAVIGATION based apps is our strong suit, we have incorporated Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.7
$700 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.4
syneotek

Hi there Hope you are doing good. We are syneotek, our client's testimonials say all about our work. This is bhimashankar with "syneotek software solution" company with highly skilled and experienced professional's Περισσότερα

$757 USD σε 15 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.3
nazimacnsoft

Hello, How are you? I have been working in app development for over 5 years If you have app idea, I can do that with my rich exps, perfect skills No worries, if you give me a chance or test, I can show you my awesom Περισσότερα

$740 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
7.5
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [url removed, login to view] provide me your IOS app requirement document & che Περισσότερα

$833 USD σε 30 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.6
futurenext1009

Hello there, I have gone through your requirement and understood that you are looking to develop an GPS/scheduling app for a very niche sports market. I am confident enough to provide you the best possible soluti Περισσότερα

$722 USD σε 30 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
7.4
murtaza1122

Hey Lets discuss your app in detail. [ My Detailed Mobile Apps Portfolio ] [url removed, login to view]

$750 USD σε 30 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.2
neviasoft

Hello , Hope you doing well..... Please communicate with us so we can discuss in detail and also like to brief you how we will work on your project,. ... We are always in comfort in signing NDA before receivi Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.0
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$622 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.3