Κλειστό

Write an iPhone application

78 freelancers are bidding on average $838 for this job

aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: [url removed, login to view] Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
8.7
mukes1986

Dear sir, we are interested for this project, i would like to start asap. Check our Official portfolio: [url removed, login to view] Looking for your earliest reply asap. Thanks

$1578 USD σε 30 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
9.2
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$888 USD σε 15 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
8.9
TenStar718

How are you? I have worked on similar projects to what you are looking for. I have experience with Taxi , Driver app, social media, photo sharing app, Video/Radio app, Spy app, Chatting app, Guard patrol and School Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(199 Αξιολογήσεις)
8.6
ifriends710

HI My name is XinZhe, a senior iOS and Android app developer with 6+ years experiences. I've read your description and get to know that you need to make a GPS location and scheduling app for a suitable sports market. Περισσότερα

$600 USD σε 10 μέρες
(124 Αξιολογήσεις)
8.2
taskmanageryd

Hello, I am an Expert and Experienced Developer. Can you please tell me how you want the GPS to be functional Please open chat box... Even you can check my Reviews and Ratings . I am perfect developer for Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(345 Αξιολογήσεις)
8.7
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you several thing Περισσότερα

$736 USD σε 10 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
8.2
Wangxianming

Hello I checked your description. I am the proper person for your project since I am a developer of ripe experiences. - I have 6+ years of experience for mobile app development and published over 40 apps to App stor Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
8.2
yashwantdhangar

Hi, I have a 8+ years of experience in Android and iPhone apps development.I understood your requirement and I am confident to do this Job. 100% result guarantee ,high quality, security, expert development with pro Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
8.4
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.7
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [url removed, login to view] Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.1
$700 USD σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.9
Beautistar

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.8
technorizen

Hello ! I'm expert Mobile App ( Android + iOS ) developer got extensive experienced in designing and developing eCommerce, Classified, Shopping, Social, Dating App development. I got 5 years of extensive experience and Περισσότερα

$473 USD σε 10 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
8.2
aarvtech

Hi, Hope you are in the best spiirts!! I am much interested to work on your Mobile App for IOS with the same functionality as per your orders. I am expert in ios-development and mobile-app-development. Please e Περισσότερα

$618 USD σε 10 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
7.9
syneotek

Hi there Hope you are doing good. We are syneotek, our client's testimonials say all about our work. This is bhimashankar with "syneotek software solution" company with highly skilled and experienced professional's Περισσότερα

$757 USD σε 15 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.5
EccentricCoder

Hi mate, I’m not writing any template/pre-written bids like everyone else here. And the worst part is you’ll eventually fall for template bids and guys like me who does the all the hard work writing bid from scratch en Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
7.4
nazimacnsoft

Hello, How are you? I have been working in app development for over 5 years If you have app idea, I can do that with my rich exps, perfect skills No worries, if you give me a chance or test, I can show you my awesom Περισσότερα

$740 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
7.7
shabdullah88

GPS/Scheduling based app for sports market and the niche is defined as well, that sounds interesting. Developing GPS, GIS, LOCATION, REAL TIME TRACKING and NAVIGATION based apps is our strong suit, we have incorporated Περισσότερα

$2222 USD σε 30 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
7.7