Σε Εξέλιξη

Write an iPhone application

Ανατέθηκε στον/στην:

AImobile

Dear sir I have many experience in MacOS and iOS programming. You can see my some demo and skills. Hope work with you. Thanks.

$1605 USD σε 2 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
7.4

134 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $1406 γι' αυτή τη δουλειά

aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Application Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 112+ Professionals. Understanding: I h Περισσότερα

$1159 USD σε 20 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
8.7
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(209 Αξιολογήσεις)
9.0
winmaclin

Hi Serafimcosta, We are EXPERTS in Android (JAVA) & iOS(Objective C) app development. As per your needs, We are GREAT TEAM OF DEVELOPERS developed wide range of iOS/Android apps & provided excellent output form o Περισσότερα

$1500 USD σε 60 μέρες
(574 Αξιολογήσεις)
8.8
Wangxianming

Hello I checked your description. I am the proper person for your project since I am a developer of ripe experiences. - I have 6+ years of experience for mobile app development and published over 40 apps to App stor Περισσότερα

$15000 USD σε 20 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
8.3
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS&Android expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you sever Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
8.4
Yknox

Hello I'm interesting your project very well I'm a Good Java, Object-C, Mobile, Math, Algorithm expert. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me I want to service for you continously. Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(483 Αξιολογήσεις)
8.5
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
8.4
ifriends710

HI My name is XinZhe, a senior iOS and Android app developer with 6+ years experiences. I've read your description and get to know that you need to make improve your android and objective-c iOS app. I felt a strong Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(131 Αξιολογήσεις)
8.2
TenStar718

How are you? I have worked on similar projects to what you are looking for. I have experience with Taxi , Driver app, social media, photo sharing app, Video/Radio app, Spy app, Chatting app, Guard patrol and School Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(223 Αξιολογήσεις)
8.6
yashwantdhangar

Hi, I have a 8+ years of experience in Android and iPhone apps development.I understood your requirement and I am confident to do this Job. 100% result guarantee ,high quality, security, expert development with pro Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
8.4
vasundhara19

HI, We have worked with various startups and growing companies to make some really great products. We understand business requirements very well to make a best solution which is required. so when you need more than Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.3
covernal

Hi, I am glad I have a chance to show you my professional skill. I have completed all projects as successful on the [url removed, login to view] I will provide you my professional skills for your project. Please check my work his Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.8
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. We are looking for a team or a individual to modify and improve an existing java based android application & objective c ios app. Estimat Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
8.1
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
8.0
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.8
GokceArpatRanjan

Hi there , We dont need any upfront payment , just pay as we show the progress. Please check our reviews and let me know . Here are our previous apps : BFI : [url removed, login to view] Περισσότερα

$1555 USD σε 20 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
8.0
XcodePro492

Hi, I am experienced developer with 6 years of experience in Mobile Technologies, Especially iOS & Android. I work on iOS Myself & my team work for iOS & Android. I manage small team of local developers. We have co Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.9
ominfowave

Dear Sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

$1394 USD σε 35 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
7.9
gahisharma

Dear Client,Hope you doing well. I have gone through your requirement and as per my previous work experience i am ready to start work immediately on your project. yes i am very much expertise with HTML, CMS, Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.8
qitsol

We have 240+ positive reviews on freelancer site. Quality IT Solutions are top rated team here, see our certifications and client feedback, client relationship (100% recommendation from clients). We are top CRM Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
8.1