Κλειστό

Write an iPhone application

102 freelancers are bidding on average $3871 for this job

Teknowledge

Hello, Lets discuss more. Budget is not a final one, we will decide it after we form a scope of work. Please review my profile and let me know if I'm suitable. I can sign NDA if needed. Thank you!

$3000 CAD σε 25 μέρες
(200 Αξιολογήσεις)
9.7
mukes1986

Dear sir, We are interested for this project. I will assign 2 Dedicated developer and 1 Graphic designer and they will send you daily work report and 2 times video updates in a week. Check official portfolio: ht Περισσότερα

$4210 CAD σε 60 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
9.2
phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK. Please feel free to discuss issues__ Hello, Greetings!! We have gone through your project requirement to design & develop/create a feature rich, nice looking mobile app for iPhone Περισσότερα

$3608 CAD σε 30 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
8.7
aistechnolabs

Greetings !! Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert  IPhone App Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: - I have go Περισσότερα

$3659 CAD σε 30 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
8.7
sphinxsolution

Hi, I hope you are doing well, This is Kunal, we are running small setup of 110+ in-house developers and designers,who have developed more than 300 applications so far for our clients all around the world. We Περισσότερα

$4000 CAD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
8.4
technotrust

Hello Sir, We are one of the Top freelancers for the Mobile apps category and please check our review and feedback. We are providing great quality with daily communication with affordable budget. We have devel Περισσότερα

$3000 CAD σε 30 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
8.9
ifriends710

HI My name is XinZhe, a senior iOS and Android app developer with 6+ years experiences. I've read your description and get to know that you need to make iOS and Android apps. I felt a strong interest in your job, si Περισσότερα

$4210 CAD σε 30 μέρες
(134 Αξιολογήσεις)
8.3
Yknox

Hi, I am Eric Wang, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. I have experienced knowledge in eve Περισσότερα

$5000 CAD σε 30 μέρες
(512 Αξιολογήσεις)
8.6
MAdept

Dear Sir Greetings from MAdept ! We are an accomplished mobile app and web development organisation with more than 12 years of rich experience in development of cutting edge technologies in mobile and web domain. Περισσότερα

$3888 CAD σε 30 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
8.5
idragon712

Hi I am a Senior Mobile App Developer. I have already developed many Android and iPhone apps. You might have read this in my profile. Please send me your detail requirements. We can discuss it. Of course, I will Περισσότερα

$4210 CAD σε 30 μέρες
(158 Αξιολογήσεις)
8.3
vasundhara19

HI, We have worked with various startups and growing companies to make some really great products. We understand business requirements very well to make a best solution which is required. so when you need more than Περισσότερα

$3000 CAD σε 25 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
8.3
clevery

Hello, I am so glad to bid your project. I have full experiences of developing mobile apps. Here is my former project: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

$3333 CAD σε 30 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.8
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [url removed, login to view] Περισσότερα

$5000 CAD σε 60 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.1
softwareweaver

Hi, We have gone through your project details & we are confident our team has the right credentials to develop your app. Kindly do share further requirements, any screen mock-ups and/or screen flow diagram so that we Περισσότερα

$5000 CAD σε 40 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
8.0
$4210 CAD σε 30 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
7.9
voodoomobile

My name is Alex, I am a CEO of a professional mobile studio in Russia ([url removed, login to view]). 12 in-house developers (A-B rated): iOS, Android, backend (PHP), front-end, QA, designer. No remote devs. Please ch Περισσότερα

$4444 CAD σε 30 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
8.0
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$3555 CAD σε 30 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.8
ominfowave

Dear Sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

$4736 CAD σε 65 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
7.9
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$4444 CAD σε 30 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
7.9
MobiStudioz

►►Project Title- -IOS Mobile Application Development. ►►Kindly share the scope of the job, so that we can discuss and move ahead. ►► Our Profile ◄◄ ► [url removed, login to view] Περισσότερα

$5000 CAD σε 50 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
7.6