Κλειστό

Write an iPhone application

26 freelancers are bidding on average €731 for this job

TenStar718

Dear sir. As you can see my works in my profile,I have full experience in android,ios,php webservice, panel. I have made ChatApp, Lock screen, Social and Reward Coupone,PhotoSharing, News app for iphone and android. Περισσότερα

€526 EUR σε 10 μέρες
(208 Αξιολογήσεις)
8.6
toxsltech

Hi, Greetings! We are very much comfortable to work on this project by delivering you the best work. We can develop the iPhone app having all the functionalities that you are looking for. Please share some mor Περισσότερα

€670 EUR σε 20 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
8.7
Beautistar

Hello, sir. I have read your project description carefully and realized that it is the right project for me. I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Core Java. Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.0
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.9
technorizen

Hello, I have seen your post you are looking to make iphone mobile application and I have more then 5 years of experienced on iphone app development and i will work on your project and make sucess app . Shar Περισσότερα

€494 EUR σε 15 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
8.4
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.7
xinmobile

Dear Customer, After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets. My name is Xin Xiaopei and I am a mobile developer and design expert. I love mobile app programming and I have a l Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
7.3
yashtechsolution

Hello I am experience developer in iphone and android application please share your full requirement and we discuss more about the project and i also support to your idea and i share my experience . I have 5+ ye Περισσότερα

€437 EUR σε 10 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.2
shwetagulati03

Greetings from Optime Technologies OPC Pvt Ltd!! We are a full-fledged mobile app consulting company providing support in entire mobile app life cycle. Our motto is to deliver only exceptionally robust and well Περισσότερα

€789 EUR σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.6
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED ! Build you a professional & user friendly iPhone app as per your requirements with a Great Look & Feel. We have designed & developed many Mobile Apps for various clients to all over the Περισσότερα

€412 EUR σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.6
€500 EUR σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
5.9
mninfotech2

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO COMPLETE YOUR WORK WITH A QUALITY WORK I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this we have 2+ year experience i Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.3
michale21

Hi, Greetings from Votive Technologies!! ********* We have Good experience on Mob Apps, please review our some works: 1. (Check Health claim status (UAE)) [login to view URL] Περισσότερα

€1666 EUR σε 25 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.5
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

€777 EUR σε 15 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.2
acka3a5

Hello, we can build this for you. You can view some of our work and our site at [login to view URL] All of our prices include six months of free support to fix any bugs, assistance in getting the apps on the Περισσότερα

€1300 EUR σε 25 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.0
dharmaniz

Dear Hiring Manager I have read job details of "Write an iPhone application".I can develop your app as per your requirement.I am an expert iOS app developer.I have capability to create any kind of application easil Περισσότερα

€522 EUR σε 11 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.3
MakhijaRavi

Hi, We can develop the ios application based on your needs. Please provide me more details. Have a look at previous apps developed by us: 1. [login to view URL] Περισσότερα

€333 EUR σε 17 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
nileshbakotiya

Hi, Thanks for the opportunity. As per your requirement, i would like to tell you that I have a very strong experience of more than 7 years in this field of design and development. Please spare a moment to discuss t Περισσότερα

€344 EUR σε 12 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.7
supersuntech

Hello Employer Thanks for giving me the opportunity to bid on your project. I am a web and mobile app developer having 6 years of experience in mobile app development. I am providing you website which is compat Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
seemasit

Hi, EXPERT wordpress developer, I am seema with extensive experience more than 3+ years in field of website development with wordpress. wordpress(theme customization,plugin development,plugin integration,API Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0