Ακυρώθηκε

Write an iPhone and Android application

81 freelancers are bidding on average $1722 for this job

mukes1986

Dear sir, We are interested for this project. I will assign 2 Dedicated developer and 1 Graphic designer and they will send you daily work report and 2 times video updates in a week. Check our Official portfolio: h Περισσότερα

$4000 USD σε 60 μέρες
(176 Αξιολογήσεις)
9.2
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: Similar: [login to view URL] Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
8.8
Wangxianming

Hello. I know you are here looking for creative and high skilled mobile app developer who can provide you good quality product on time. I can assure you that satisfaction of my clients is my prime goal and many top re Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
8.2
toxsltech

Hi, Warm Greetings! I have checked the reference link and understand your project need very well. I assure you to offer best quality work that perfectly match to your requirements. We are expertise in mobile ( Περισσότερα

$1804 USD σε 30 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
8.7
zhandong0217

Dear Client! I have read your project description in carefully. I am honest and hard working android developer. I have good experience of mobile app developing with more than 5+ years. I can finish your project as Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
8.1
idragon712

Dear sir, I've read your post and I'd like to participate in developing your project. I'm a senior iOS&Android expert. While I am certain there will be others who underbid me on this project, I can assure you sever Περισσότερα

$1184 USD σε 20 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
8.2
Beautistar

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
8.0
aarvtech

Hello there, Greetings!! Happy to have your attention, if only for a brief second. I am much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. Περισσότερα

$1288 USD σε 20 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ 150+ su Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.7
qitsol

We have 240+ positive reviews on freelancer site. Quality IT Solutions are top rated team here, see our certifications and client feedback, client relationship (100% recommendation from clients). We are top CRM Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
8.0
softwareweaver

Hi, We have gone through your project details & we are confident our team has the right credentials to develop your app. Kindly do share further requirements, any screen mock-ups and/or screen flow diagram so that we Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.9
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.9
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE We will provide you a. Nice Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
8.2
davincci199412

Dear Client. I have deep knowledge in top iOS,Android services such as In app purchase, Payment integration, Camera ,Graphics Drawing, Animation, Geo location, Push Notification ,Database control, etc. I can also bui Περισσότερα

$2000 USD σε 20 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.7
DavidLiu80

Hello! I’ve carefully gone through your job posting on “Write an iPhone and Android application”. I ’m an expert in mobile app development with 5+ years experiences of both android and iOS. I will provide full servi Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
8.0
murtaza1122

Hey Lets discuss your app in detail. [ My Detailed Mobile Apps Portfolio ] [login to view URL]

$1500 USD σε 30 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
7.7
leadconcept

Are you talking about this App: [login to view URL]? If yes, then we can surely build similar App but your budget is low, so would you be flexible in it?

$7222 USD σε 60 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
7.7
clevery

Hello, I am so glad to bid your project. I undersatnd your idea I have full experiences of developing mobile apps. [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.8
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

$1333 USD σε 20 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
7.9
ominfowave

Dear Sir, Trust us we can do this project as we had done similar project of our clients. We want to work with you and build a healthy longterm relationship so please contact us and discuss for this project before fi Περισσότερα

$1500 USD σε 40 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
7.9