Ακυρώθηκε

Write an Android and iphone application to send stream from live camera preview from android/iphone to RTSP server.

RTSP to stream live from a mobile phone camera to make it possible to save on a server for 2 kind of uses. It should be possible to watch the streaming live from any device. The second function should be to have a button in a stream watch window which stores separately a sequence of the live streaming on the server. this sequence should be store ten seconds bevor pushing the button and also ten seconds afterwards.

Ικανότητες: Android, iPhone, Mobile App Development

Περισσότερα: android code android phone rtsp server, streaming camera live android, live camera streaming android, camera live streaming android, android live streaming application needed, flash android camera live, android camera live stream server, flash media server camera android, android live wallpaper application, live streaming application android, camera live android, camera live stream android, android camera live stream, android streaming server camera, android camera live, android camera live streaming

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Vienna, Austria

Ταυτότητα Εργασίας: #12186782

29 freelancers are bidding on average €283 for this job

€400 EUR σε 28 μέρες
(126 Αξιολογήσεις)
7.6
xiaomingming

How are you? Thanks for your checking my bid. I am a Mobile & Web developer who have 10 years experience of program develop and 5 + years in mobile. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Περισσότερα

€800 EUR σε 3 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
7.8
Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! Languages for development --- iOS app: Objective-C/Swift in Apple Xcode Android app: android/Java in Android Studio admin panel and Webs Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.9
yashtechsolution

Hello , I have seen your post you want to Write an Android and iphone application to send stream from live camera preview from android/iphone to RTSP server. I am experience developer in iPhone and android applicat Περισσότερα

€200 EUR σε 15 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.2
CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.0
Champian

Please share more details about the functionality you want in app I have gone through project description, but I would like to discuss to clear my understanding of requirements. Please PM me so we can discuss the Περισσότερα

€350 EUR σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

€257 EUR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.5
€500 EUR σε 8 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.4
sincosten

Hello, Hope you are doing good, We need to know more detail so please let us know that - Do you have any mock up document ? Also please check the link below for past work - [login to view URL] Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
6.4
fhwszsqnlv

Hope you are doing great! I am approaching you in an attempt to initiate a discussion between you and Gropse IT Solutions . I would be interested in discussing the projects with you . Please let me know a conven Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
5.7
AliEngineer77

Hello Sir, We hope you are doing great today. We have read your description of attachment . It is an extreme pleasure for me to share that I have done some immense Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.3
FutureTechno1

Hi there, I’m a Software Developer with a strong background developing in Android & IOS app with front end and back end . I’d like to be considered for your job position and make it in real . I can turn your requirem Περισσότερα

€277 EUR σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.4
bdnaeem3

Hello Sir, Probably I am the best freelancer for you task. I have 3 years rich experience with Android, iPhone and iPad app development. I have developed almost 35+ app in this time. I can complete your project wit Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.8
€155 EUR σε 30 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
5.0
gurtajs4

This is the cutting technology and I am preety sure there is no stable release available on Internet. I have worked on RTP and RTPS, see my linkedin profile [login to view URL] Περισσότερα

€555 EUR σε 8 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
€200 EUR σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.3
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

€250 EUR σε 15 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
priyank086

Hello i have viewed your project description and understand that you are looking for android and iphone app for RTSP to stream live from a mobile phone please let me know all your requirement in detail so that w Περισσότερα

€361 EUR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
manpreetnijjar

Experts here ready......If we fail to deliver good quality work..... we will refund you the full amount. We always work for client satisfaction with 24x7 support.

€222 EUR σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
daqiao0909

Dear Manager I have read your job post carefully. I have 6 years of experience in developing iOS and Android apps My Product url - video app [login to view URL] Περισσότερα

€200 EUR σε 3 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.6