Απονεμήθηκε

Write an Android application-Game

44 freelancers are bidding on average $1139 for this job

aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: Similar: [login to view URL] Περισσότερα

$2061 USD σε 30 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
8.6
Wangxianming

Hello. I know you are here looking for creative and high skilled mobile app developer who can provide you good quality product on time. I can assure you that satisfaction of my clients is my prime goal and many top re Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
8.2
mandeepdhalor28

Hello Sir, Good Day!! I have been a professional GAME DEVELOPER for the past 6 years. During my professional career I have developed a lots of awesome 2D and 3D games including Strategy games, Infinite runner gam Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
8.5
winmaclin

Hello, With over 10 years of experience, we consider ourselves very well versed with required technical skills to help you in developing an Android Game. We've understood your requirement with all points mentione Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(495 Αξιολογήσεις)
8.6
miodragstajic

Dear Sir, We are international game development company, Falcon Interactive, with HQ in London and companies in Geneve, Atlanta and Belgrade having dedicated team of 82 experts in game programming, 3D modeling/2D de Περισσότερα

$7222 USD σε 35 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
8.3
ITLove007

Hello. I have full experience in native Android, IOS and Web site(php, ruby, node js, angularjs, html5) and speak English fluently. I have developed apps like Social app like Meetout, ECommerce app, Radio app, OpenVP Περισσότερα

$1052 USD σε 10 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
8.2
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.9
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. Hello, Please check my requirements for an Android game in the attached text and if you feel that this is something you would like to work o Περισσότερα

$750 USD σε 30 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.1
qitsol

We have 240+ positive reviews on freelancer site. Quality IT Solutions are top rated team here, see our certifications and client feedback, client relationship (100% recommendation from clients). We are top CRM Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ 150+ su Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
7.7
VersatileTehcno

Hello, I understood that you like to modify your current existing application. We have immense skills & experienced of over 7 years in game development and built over 180+ games, Kindly review our past projects. Περισσότερα

$950 USD σε 15 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.3
$555 USD σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.3
mitss

hello i check your given requirement details and we develop your game app for android os version. and please provide em your game graphics details and here please check our developed game apps Candy Dragons Adventure Περισσότερα

$5555 USD σε 65 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
7.6
$555 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.0
Shopify

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.6
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.7
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$618 USD σε 15 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.4
unity3dgiant

Hello sir,i am ready to start work well and have done lot of games and applications in unity3d [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 25 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.6
cubicalhub

Hello, Hope you are doing great. I have gone through your requirement for screen display breaker app and we will definitely help you making changes and developing and designing it. I request if we can schedule a Περισσότερα

$500 USD σε 12 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.2
CookAmir

Hello, dear. --------------------- FunnyPang ---------------------- [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.2