Κλειστό

Write an Android application

24 freelancers are bidding on average ₹131561 for this job

langlangFan

Hello. Good to see another serious posting. I don't usually look for new clients but I happened to see your job post and I wanted to contact you. I’ve read your brief and I could absolutely help you with your goal. Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
0.0
sayootech

Hi, “Please give concern to our portfolios as they fit as per your description.” I have gone through your requirements. I have strong knowledge in { Mobile App design , Game development , Website Design, PHP, W Περισσότερα

₹75555 INR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
esolzsales

Hello, Greetings, Top most Freelancer to work with and have great reviews too. We have read your project details and we are very much keen to work with you. We have the best developer and designer team havi Περισσότερα

₹180555 INR σε 61 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
0.0
SoftoMozo

Run by IITians and based in Delhi, India, we cover complete horizon of Software development and Online solutions and services. We have been delivering with utmost efficiency at affordable pricing. Apps- Productivity: Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.0
₹125000 INR σε 30 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
0.0
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [url removed, login to view] provide me your Android Studio app requirement docu Περισσότερα

₹166666 INR σε 45 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
0.0
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job. I have developed apps such as Social networking & lifestyle(Tinder style dating, chatting, sharing), Food & drink(R Περισσότερα

₹138888 INR σε 22 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
0.0
Webwingtechology

Hello, Good Afternoon!! "Greetings from Webwing Technologies". As you mentioned you want to develop Android Application for Customer Relationship Management. -We are quite suited to your requirements. > Περισσότερα

₹257731 INR σε 60 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
0.0
LogicaTechnique

Hello Sir We already developed 80+ apps in android & iOS. Application development is our strength. Basically speaking, we are people who develop with passion! We ensure to give a best quality apps with good performa Περισσότερα

₹110600 INR σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
0.0
vw8172745vw

Dear Sir or Madame, I am a Java/Android developer with 5 years of experience. I received my masters degree from the Karlsruhe Institute of Technology, Germany. In the last few years I developed several android and Περισσότερα

₹75000 INR σε 30 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
0.0
JinTaiZhe

Hello there, Greetings...! Pleasure to submit proposal on your post for your kind consideration. I've read your job description very carefully and know your idea. We can implement your idea with great resul Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
0.0
neerajagrawal201

Hi, we have experts in android as well as iPhone applications. We have developed many apps which are currently present on playstore. You can easily download and test them. I can show some of my previous work on team v Περισσότερα

₹75000 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.0
₹125000 INR σε 30 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
0.0
UnitedWebSpace

Nice to meet you. My name is Bryan Valencia. I am Mobile app(Android, iOS, Backend) developer who has a great experience. I would provide the Best Product and offer good service until you are satisfied with my work. Περισσότερα

₹150000 INR σε 30 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
0.0
meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat.....I will share some demo as well for recent works if you want to check. You can also c Περισσότερα

₹146907 INR σε 45 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
0.0
Shrinijob91

ping me or call 7999356952

₹75000 INR σε 5 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
0.0
shibin123sl

Hai, Experts here, we are ready to build an iPhone/Android App with your requirement. We are into the industry for last 10 years, Look forward to discuss further with you. Some of our Past mobile app Περισσότερα

₹150000 INR σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.0
suju8811

Hello I have rich experiences in android ,ios area. I have developed several design ,content management,gps,map,music,video,social,chat,game... apps. I can develop iOS project using both objective c and swift langu Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
0.0
ShineStar4Mobile

Hi, Dear employer! I am Android developer and have rich experiences for Android app development. I am very interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixing and regular Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
0.0
hiramalik321

Hi there, I've read your project description and I am confident enough that I can handle this project according to your expectations. I have done similar projects before and I want to take over this project as well. I Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
0.0