Κλειστό

Write an Android application

7 freelancers are bidding on average ₹38354 for this job

Webwingtechology

Hi, Good evening!! As per the project description, you need an app that can follow/Unfollow mass users in Instagram and with some other unique features. Please let me know what other unique feature you are looki Περισσότερα

₹154639 INR σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
7.7
mobiwebcode

Hi, My name is Mansoor Shaikh. I’ve read brief and see that you’d like to build an iOS and Android app. My team has 3 years experience designing and developing mobile apps for iPhone and Android. I would approach y Περισσότερα

₹1600 INR σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
₹1750 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
4.0
supersuntech

Hello Employer, "First Of All It Is Not Auto-Generated Bid". I Read Your Project Descriptin With The Help Of Project You Posted. Thanks for giving me the opportunity to bid on your project. I am a web and m Περισσότερα

₹56722 INR σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.8
VishalSethia

Hi We are a group of friends who have started our own company. We specialize only in mobile app development, that too only in Android and iOS. We are highly skilled developers with each developer having at least 3 Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
hirebuz

Dear Sir, We already built instagram clone for one of our clients. So, we can customise it as per your requirements and deliver it in a short span of time. Kindly provide us an opportunity to showcase our existing p Περισσότερα

₹51166 INR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.6
₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0