Κλειστό

Write an Android application

i want an app like which can run multiple accounts. app like parallel space, go multiple, multi account. please send quotes time frame asap.

Ικανότητες: Android, Mobile App Development

Περισσότερα: real time voice changer application android, write toolbar application android, develop application android send sms, write customer account application java, can send mail members time classic asp, can send 20000 emails time, send 30000 emails time, timer application android, send 100000 emails time, send thousand email time, send email everyday time, application paypal ipn send email programmingbids, send email specific time php, write test case part time, send friend request time

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #12778756

17 freelancers are bidding on average $557 for this job

Yknox

Hello. I take an interest in your work. I have full skills in Android, IPhone, C++ & C, Qt, ASP.Net, Web scraping. Please check my profile and portfolio. I have to check details of your requirement but I'll try to Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.5
EliteSolution8

Dear, sir. How are you today? I've gone through your project description carefully and just applied to work on your project. I am an independent full stack developer and am able to work full time on the project. Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(14 Αξιολογήσεις)
6.3
devilapp

Hi, how are you. Our work is very professional and we have great exprerience, look my Portfolio: https://www.freelancer.com/u/devilapp.html and what our customers say Example Demo Movie our app: [login to view URL] Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.6
CleanMaster

Hello Sir, I read your job description very carefully and I believe I am very qualified for your project. I can start your project immediately and finish your project successfully within given timeframe with high qu Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
6.3
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.5
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

$526 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.0
cuibeauty

Dear sir Thanks for your posting As you know I have already developed similar your project before I have checked your project detail and if you give me the project ,I think I can do it for 20 days How about? I can Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
hemantrathore236

Hi, I can help you up with this requirement. Its been 6+years I'm into Mobile Applications development and with 200+ application on Google & Play Store. For my worksample please visit my portfolio/profile and even Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.2
supersuntech

Hello Employer, "First Of All It Is Not Auto-Generated Bid". I Read Your Project Descriptin With The Help Of Project You Posted. Thanks for giving me the opportunity to bid on your project. I am a web and m Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.6
laabhaa

Hi Greeting of the day!! Thank's for providing us an opportunity to bid on your project. We have 350+ projects completed by our 22 + employees so we are very excited to participate in this project. We special Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
mmanish248

Hi, I have 5+ years experience on app development on android and ios both platform. I have also knowledge of cross platform like phonegap(cordova), xamarian, ionic and native development as well. Let me know if you a Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.8
$555 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.1
innovateads

Dear Hiring Manager, Hi, How are you.? I hope you are doing well and good, I need some more details about this app, please schedule a small meeting over here and please let me know when we can discuss it further.? Περισσότερα

$1055 USD σε 18 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.0
androidabukhalid

Dear sir, I am full expert JSON/XML/RSS based web services category Android application and full expert access Facebook, Twitter,Instagram integrate Api in android and expert Media Project Streaming Android Radio and Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
edison4mobile

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. I have rich develop experience and have developed many apps. If you choose me, i will do my best for you. I understand Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
$833 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TTYCON

Hello, How are you? My name is John Harper and am iOS, Android app developer with experience over 5 years. I am an independent developer. I had developed 31+ iOS, Android apps from scratch, redesign and porting job Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dubezOniner

Hello I am an experienced Android Developer, and I intend to use my wide set of skills to produce the best quality product for you. My Core skills include: • Java (Android SDK) development • UI Design and Back Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0