Κλειστό

Write an Android application

10 freelancers are bidding on average $186 for this job

Yknox

Dear, I am Smile Song, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. I have experienced knowledge in Περισσότερα

$257 USD σε 7 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.5
bondwp322

Hi, Dear employer! I am Android developer from China. I am very interested in your project. Please visit my portfolio and check the APPs developed by me. [url removed, login to view] Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.5
JinDongZhe

Hello, I am experienced on Ionic framework for 3 years. I can do what you want to do. I will be fulfilled your requirement correctly and in time. These are my ionic product's urls. [url removed, login to view] Περισσότερα

$263 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.7
ArchitectKareem

Hello, We are Vrinex studios for architectural visualization, Virtual reality , Unity & gamesalad Game (made by gamesalad) : [url removed, login to view] Game (made by game Περισσότερα

$333 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.3
Shrinijob91

I can help you with firebase and android

$100 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
sonutundak11

i am ionic/cordova/angular js hybrid mobile app developer, i have developed GPS, file transfer, upload, Barcode scaner, camera, gallery, payment gateway setup, firebase push notification, calender, social login and sha Περισσότερα

$333 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.4
SeenaYadav

Hi I am a passionate mobile developer with 5+ years rich experience. Before felling in love with mobile apps, I had worked extensively with objectiveC, Android,Java, C++ to have a strong grip on OOP and design patter Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
TechVerxx

Note: I have a great profile on other platform please check : [url removed, login to view] Greetings, I am glad to offer you my services , I have gone through the complete job [url removed, login to view] share further details so Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maxxsols2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with [url removed, login to view] mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

$77 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janiupasana

We are a team of expert (university qualified) professionals working in this technologies and support with 6+ years of experience. We provide the exceptional and timely service at very competitive rates in the industry Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0