Κλειστό

Write an Android application

10 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $186 γι' αυτή τη δουλειά

Yknox

Dear, I am Smile Song, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 600 good reviews from clients. I have experienced knowledge in Περισσότερα

$257 USD σε 7 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.5
bondwp322

Hi, Dear employer! I am Android developer from China. I am very interested in your project. Please visit my portfolio and check the APPs developed by me. https://play.google.com/store/apps/details?id Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.5
JinDongZhe

Hello, I am experienced on Ionic framework for 3 years. I can do what you want to do. I will be fulfilled your requirement correctly and in time. These are my ionic product's urls. https://itunes.apple.com/br/app/ Περισσότερα

$263 USD σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.7
ArchitectKareem

Hello, We are Vrinex studios for architectural visualization, Virtual reality , Unity & gamesalad Game (made by gamesalad) : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kareeminc.ElMs7rate Game (made by game Περισσότερα

$333 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.3
Shrinijob91

I can help you with firebase and android

$100 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
sonutundak11

i am ionic/cordova/angular js hybrid mobile app developer, i have developed GPS, file transfer, upload, Barcode scaner, camera, gallery, payment gateway setup, firebase push notification, calender, social login and sha Περισσότερα

$333 USD σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
3.4
SeenaYadav

Hi I am a passionate mobile developer with 5+ years rich experience. Before felling in love with mobile apps, I had worked extensively with objectiveC, Android,Java, C++ to have a strong grip on OOP and design patter Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.2
TechVerxx

Note: I have a great profile on other platform please check : https://goo.gl/cMMXLG Greetings, I am glad to offer you my services , I have gone through the complete job description.Please share further details so Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
maxxsols2

Dear Client, Thanks for providing us opportunity to place bid over the project and communicate with you.We mainly deal in web development, SEO, Android App, software testing and graphic design. Our vision is to b Περισσότερα

$77 USD σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
janiupasana

We are a team of expert (university qualified) professionals working in this technologies and support with 6+ years of experience. We provide the exceptional and timely service at very competitive rates in the industry Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0